Strategi

Mission

Vi kämpar
för ett
friskare liv

Värderingar

Kompetens
och
omsorg

 


Våra högklassiga och kundfokuserade tjänster främjar finländarnas hälsa och samtidigt välbefinnandet i hela det finländska samhället. Våra värderingar – kompetens och omsorg styr vår verksamhet på alla nivåer. Vår tillväxt grundar sig på sex strategiska val:

1. Överlägsen serviceerfarenhet

1. Överlägsen serviceerfarenhet

Kundupplevelsen bygger på patientens erfarenheter av varje möte under hela vårdperioden. Du får snabbt vård hos oss och vi garanterar att du får högklassig och personlig service. Våra enhetliga processer säkerställer att vår service har lika hög kvalitet på alla våra verksamhetsställen.

2. De starkaste kundrelationerna

2. De starkaste kundrelationerna

Vi erbjuder våra kunder de mest mångsidiga hälsovårds- och välbefinnandetjänsterna och det mest heltäckande servicenätet i Finland. Vi svarar på kundernas individuella behov.

3. Den mest eftertraktade arbetsplatsen för proffs

3. Den mest eftertraktade arbetsplatsen för proffs

Vi erbjuder de bästa förutsättningarna för proffs inom hälsovårdsbranschen till utveckling och utbildning inom yrket. Vi har en uppmuntrande yrkeskultur och belönar goda prestationer.

4. Lokal kvalitetsledare med effektiv riksomfattande verksamhet

4. Lokal kvalitetsledare med effektiv riksomfattande verksamhet

Vi finns nära våra kunder och ger individuell service. Vi har landets största servicenätverk, och tack vare vår riksomfattande verksamhet kan vi investera i ny teknik, utveckla och mångfaldiga nya tjänster, skapa effektiva processer och säkra funktioner genom stora volymer.

5. Mätbara effekter

5. Mätbara effekter

Högklassig och effektiv vård är vår konkurrensfördel som gör att vi också kan uppnå andra mål. Vi är en föregångare inom branschen när det gäller att utveckla kvalitet, transparens och mätning av vårdens effekt samt publicering av erhållna resultat. Vårt mål är den bästa kvaliteten i Norden.

6. Innovatör med samhällsansvar

6. Innovatör med samhällsansvar

Vi vill utveckla hälsovården i Finland på ett helhetsmässigt sätt och främja finländarnas hälsa. Vi bygger upp patientcentrerade samarbetsmodeller tillsammans med den offentliga sektorn och för en aktiv samhällsdiskussion med beslutsfattare och opinionsbildare inom hälsovårdsbranschen.