Nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal år 2016

Omsättning 547 miljoner euro

Investeringar 25,9* miljoner euro

Skatteavtryck 79,2 miljoner euro

*Investeringarna inkluderar kassaflödesfinansierade investeringar uppgående till 11,7 milj.euro samt företagsförvärvsrelaterade investeringar uppgående till 5,7 milj.euro.
Skatteavtryck

Skatteavtryck 2016
Terveystalo-koncernen

» Läs mer om Terveystalos skatteavtryck på

Personal och vårdcentraler

18* läkarcentral-
sjukhus

180*
vårdcentraler

 

9000*

Terveystalo sysselsätter över 9 000 hälso- och sjukvårdsproffs, varav ungefär hälften är anställda och hälften arbetar som självständiga yrkesutövare. 

*juni 2017, kombinerade siffror med Diacor och Porin Lääkäritalo

Kunder

2,7 miljoner
läkarbesök

5,4* miljoner
patientbesök

Till våra kunder
hör privatpersoner, företag och organisationer, försäkringsbolag och den offentliga sektorn.

ca. 689 000*
företagshälsovårdskunder

ca. 23 400*
företagskunder

I det riksomfattande
patientdatasystemet finns det patientuppgifter om
3,4 miljoner finländare

*juni 2017, kombinerade siffror med Diacor och Porin Lääkäritalo

Tjänsternas kvalitet

70,6

NPS index*

88,9

NPS index, sjukhustjänster**

*Det medelmåttiga recommendationsindexet på Terveystalo 1-12/2016, 45 000 svar

** Det medelmåttiga recommendationsindexet, sjukhustjänster på Terveystalo 1-12/2016,
8 000 svar

Medicinska nyckeltal

0,005%

Anmärkningar*

 

0,001%

Klagomål*

 

0,012%

Anmälningar om patientskada*

 

0,62%

Infektioner i operationsområdet**

 
 

*i relation till 2 667 588 läkarbesök år 2016

**i relation till antal operationsingrepp år 2016

Pionjär inom elektroniska tjänster

Våra kunder värdesätter de elektroniska tjänsterna

Terveystalos webbplats hade mer än 10 milijoner besök år 2015

Webbtidsbeställningarnas andel av alla tidsbeställningar är
60%

Av besökarna på Terveystalos webbplats använder nästan 36% sidorna via mobilapparater