Nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal år 2015

Total försäljning 506 miljoner euro

Omsättning 325 miljoner euro

Investeringar 68,6 miljoner euro

Skatteavtryck 75,7 miljoner euro

Skatteavtryck

Skatteavtryck 2015
Terveystalo-koncernen

» Läs mer om Terveystalos skatteavtryck på

Personal och vårdcentraler

17 läkarcentral-
sjukhus

170
vårdcentraler

15. den största arbetsgivaren i Finland

6800

Terveystalo sysselsätter över 6 800 hälso- och sjukvårdsproffs, varav ungefär hälften är anställda och hälften arbetar som självständiga yrkesutövare. 

Kunder

2,5 miljoner
läkarbesök

4 miljoner
patientbesök

Till våra kunder
hör privatpersoner, företag och organisationer, försäkringsbolag och den offentliga sektorn.

465 000
företagshälsovårdskunder, som utgör cirka 20 % av arbetskraften i Finland

16 000
företagskunder

I det riksomfattande
patientdatasystemet finns det patientuppgifter om
3,6 miljoner finländare

Tjänsternas kvalitet

70,6

NPS index*

87,8

NPS index, sjukhustjänster**

*Det medelmåttiga recommendationsindexet på Terveystalo 1-12/2015, 47 000 svar

** Det medelmåttiga recommendationsindexet, sjukhustjänster på Terveystalo 1-12/2015,
8 500 svar

Medicinska nyckeltal

0,0032%

Anmärkningar*

 

0,0010%

Klagomål*

 

0,0108%

Anmälningar om patientskada*

 

0,57%

Infektioner i operationsområdet**

 
 

*i relation till 2 546 852 läkarbesök år 2015

**i relation till antal operationsingrepp år 2015

Pionjär inom elektroniska tjänster

Våra kunder värdesätter de elektroniska tjänsterna

Terveystalos webbplats hade mer än 8,3 milijoner besök år 2015

Webbtidsbeställningarnas andel av alla tidsbeställningar är
60%

Av besökarna på Terveystalos webbplats använder nästan 35% sidorna via mobilapparater