Medicinsk kvalitet

Medicinska nyckeltal 2020

Grunden i Terveystalos kvalitetssystem är patientsäkerhet och den nationella lagstiftningen för branschen. Vi följer upp och utvärderar patientsäkerheten och den medicinska kvaliteten till exempel genom att mäta antalet infektioner, avvikelser och risksituationer, begäran om offentliga utredningar och Patientförsäkringscentralens beslut. Vi är en föregångare och publicerar nyckeltal som beskriver vår medicinska kvalitet.

Antalet patientskador på Terveystalo ligger under det nationella medeltalet, i relation till antalet besök.

Medicinska nyckeltal år 2020

0,01%

Påminnelser*

 

0,01%

Patientanmälningsrapporter*

 

0,00%

Klagomål*

 

0,14%

Incidentrapporter*

 
 

*i relation till antalet läkarbesök år 2020