Kundnöjdhet

Kundnöjdhet

Vi mäter nöjdheten hos olika kundgrupper regelbundet med hjälp av årliga enkäter och gemensamma responsförfaranden. På varje verksamhetsställe finns det en kvalitetsansvarig, som i samarbete enhetschefen ansvarar för responsbehandlingen och genomförandet av behövliga åtgärder. All respons skrivs in det elektroniska systemet och behandlas, och alla kunder som så önskar får ett svar.

Dessutom använder vi för mätning av kundupplevelsen nettorekommendationsindexet (NPS). Det är ett internationellt känt verktyg för mätning av kundupplevelser, som producerar jämförbar information om olika funktioner. Det viktigaste är dock att vi med hjälp av mätningen får respons av våra kunder om hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Tjänstens kvalitet (12/2020)

83

NPS index

94

NPS index, sjukhustjänster