Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland. Vi erbjuder mångsidiga hälsovårds-, företagshälsovårds-, sjukvårds- och undersökningstjänster på ca 180 vårdcentraler runtom i Finland. Terveystalos kunder är privatpersoner, företag och organisationer, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Nästan 9 000 hälsovårdsexperter arbetar på Terveystalo.

3,3 miljoner läkarbesök

5,2 miljoner patientbesök

18 läkarcentral-
sjukhus

Vi bär ansvar för Finland och finländarna. Vi har förbundit oss att iaktta principerna för ansvarsfull företagsverksamhet och hälsovårdsbranschens höga etiska krav. Vi följer Finlands lagar och förordningar och betalar skatter i Finland. Terveystalos skatteavtryck år 2016 var totalt 79,2 miljoner euro. Här ingår skatt över 14,5 miljoner euro.

Den
intressantaste
arbetsgivaren i vårdbranschen*

*Mediuutiset, Undersökning om
läkarnas arbetsgivarbild 2013-18

Vi utvecklar hälsovården i Finland på ett helhetsmässigt sätt och främja finländarnas hälsa. År 2016 investerade Terveystalo 25,9 miljoner euro i utveckling av hälsovårdstjänsterna i Finland. Vi är den ledande producenten av riksomfattande hälsovårdstjänster i Finland och har hand om en halv miljon finländares företagshälsovård. Läs mera: Terveystalo som företagsmedborgare

Terveystalo noterades Terveystalo noterades den 13 oktober 2017 på Nasdaq Helsingfors huvudlista. För mer information om Terveystalo till investerare, se sidan www.terveystalo.com/investors

Företagsstruktur 8/2018

Terveystalo Abp - koncernens moderbolag


Terveystalo Healthcare Holding Oy - financering


Terveystalo Healthcare Oy - koncernens centraliserade anskaffningar


Suomen Terveystalo Oy och andra operativa företag - den operativa affärsverksamheten

Alla bolag son ingår i Terveystalo-koncernen är registerade i Finland och betalar sina skatter i Finland.