Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland. Vi erbjuder mångsidiga hälsovårds-, företagshälsovårds-, sjukvårds- och undersökningstjänster på ca 260 vårdcentraler runtom i Finland. Terveystalos kunder är privatpersoner, företag och organisationer, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Över 10 000 hälsovårdsexperter arbetar på Terveystalo.

3.5 miljoner läkarbesök

18 läkarcentral-
sjukhus

Vi bär ansvar för Finland och finländarna. Vi har förbundit oss att iaktta principerna för ansvarsfull företagsverksamhet och hälsovårdsbranschens höga etiska krav. Förutom att vi följer skattelagstiftningen och myndighetens skatteansvisningar, följer vi vår offentliga skattestrategi och ansvarsfulla skattepolitik (publicerad på finska). Våra leverantörer måste också följa de här principerna.

Den
intressantaste
arbetsgivaren i vårdbranschen*

*Mediuutiset, Undersökning om
läkarnas arbetsgivarbild 2013-18

Vi utvecklar hälsovården i Finland på ett helhetsmässigt sätt och främja finländarnas hälsa.  Vi är den ledande producenten av riksomfattande hälsovårdstjänster i Finland och har hand om en halv miljon finländares företagshälsovård. Läs mera: Terveystalo som företagsmedborgare

Terveystalo noterades Terveystalo noterades den 13 oktober 2017 på Nasdaq Helsingfors huvudlista. För mer information om Terveystalo till investerare, se sidan www.terveystalo.com/investors

Företagsstruktur

Terveystalo Abp - koncernens moderbolag


Terveystalo Healthcare Holding Oy - finansiering


Terveystalo Healthcare Oy - koncernens centraliserade anskaffningar


Suomen Terveystalo Oy och andra operativa företag - den operativa affärsverksamheten