Kort om Terveystalo

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland

2,7 miljoner läkarbesök

4,3 miljoner patientbesök

17 läkarcentral-
sjukhus

Den
intressantaste
arbetsgivaren i vårdbranschen*

*Mediuutiset, Undersökning om
läkarnas arbetsgivarbild 2016

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland. Vi erbjuder mångsidiga hälsovårds-, företagshälsovårds-, sjukvårds- och undersökningstjänster på nästan 170 vårdcentraler runtom i Finland. Terveystalos kunder är privatpersoner, företag och organisationer, försäkringsbolag och den offentliga sektorn.

Vi är den 15:e största arbetsgivaren i Finland och sysselsätter nästan 7 000 hälsovårdsexperter.

Vi är den ledande producenten av riksomfattande hälsovårdstjänster i Finland och har hand om en miljon finländares företagshälsovård.

År 2015 investerade Terveystalo 68,6 miljoner euro i utveckling av hälsovårdstjänsterna i Finland.

EQT är en ansvarsfull och långsiktig ägare, som har förbundit sig till att utveckla de bolag man äger med stöd av sitt omfattande nätverk av industriella rådgivare. ETQ:s mission har förblivit densamma under årtiondenas lopp – målet är att skapa värde i medelstora och stora företag genom att investera i dem och hjälpa dem att utvecklas till toppresterande, branschledande företag.