Kort om Terveystalo

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland

2,7 miljoner läkarbesök

4,3 miljoner patientbesök

17 läkarcentral-
sjukhus

Den
intressantaste
arbetsgivaren i vårdbranschen*

*Mediuutiset, Undersökning om
läkarnas arbetsgivarbild 2016

Terveystalo är det största hälsoserviceföretaget i Finland. Vi erbjuder mångsidiga hälsovårds-, företagshälsovårds-, sjukvårds- och undersökningstjänster på nästan 170 vårdcentraler runtom i Finland. Terveystalos kunder är privatpersoner, företag och organisationer, försäkringsbolag och den offentliga sektorn. Nästan 7 000 hälsovårdsexperter arbetar på Terveystalo.

Vi bär ansvar för Finland och finländarna. Vi har tillsammans med 50 andra medlemmar i Terveyspalvelualan liitto förbundit oss att iaktta principerna för ansvarsfull företagsverksamhet och hälsovårdsbranschens höga etiska krav. Vi följer Finlands lagar och förordningar och betalar skatter i Finland. Terveystalos skatteavtryck år 2016 var totalt 79,2 miljoner euro. Här ingår skatt över 14,5 miljoner euro.

Vi utvecklar hälsovården i Finland på ett helhetsmässigt sätt och främja finländarnas hälsa. År 2016 investerade Terveystalo 25,9 miljoner euro i utveckling av hälsovårdstjänsterna i Finland. Vi är den ledande producenten av riksomfattande hälsovårdstjänster i Finland och har hand om en halv miljon finländares företagshälsovård. Läs mera: Terveystalo som företagsmedborgare 

EQT är ett ledande alternativt investeringsbolag med cirka 35 miljarder euro i rest kapital i 22 fonder. Första investeringen i Finland gjordes år 1996, och 1999 öppnade EQT sitt Helsingforskontor. EQT fonderna har investerat cirka 1,7 miljarder euro i finska bolag och idag anställer EQT portföljbolagen över 10 000 personer i Finland. De nuvarande finska innehaven är Terveystalo, Musti ja Mirri och Touhula. EQT är en ansvarsfull och långsiktigt ägare, engagerad i att utveckla företagen med stöd av ett omfattande industriellt rådgivarnätverk. EQT har haft samma mission sedan 1994 - EQT investerar i bra företag runtom världen för att hjälpa dem utvecklas till utmärkta och hållbara företag.