Historia

Terveystalo har under drygt femton år vuxit till Finlands ledande aktör inom hälsovårdsbranschen. Samgången mellan fyra privata läkarcentraler har på kort tid resulterat i en koncern som erbjuder riksomfattande hälsovårdstjänster och som har en betydande roll i utvecklingen av hälsovården i Finland.

Terveystalo är ett ungt företag i branschen. Koncernen har bildats genom flera företagsaffärer, men vår personal har lång och omfattande yrkeskunskap och -erfarenhet. På Terveystalo arbetar nästan 7 000 hälsovårdsexperter. År 2016 hade vi över 4,3 miljoner patientbesök och 2,7 miljoner läkarbesök.