Försäkringstjänster

Tjänster för försäkringsbolag

Terveystalo producerar hälsotjänster för kunderna i samarbete med försäkringsbolagen. Terveystalos Försäkringstjänst koordinerar vård i rätt tid för försäkringsbolagets kunder. Försäkringstjänsten ger försäkringsbolaget fördelar genom att den erbjuder en smidig, snabb och centraliserad tjänst. Försäkringstjänsten söker vid behov upp ett lämpligt vårdställe för försäkringsbolagets kund i Terveystalos omfattande nätverk. 

Ta kontakt

Försäkringstjänster

Tiina Kallioinen
P. 030 63 31 618
tiina.kallioinen@terveystalo.com