Skatteavtryck

Med skatteavtryck avses de skatteinkomster och avgifter av skattenatur från företagets verksamhet som kommer samhället till godo. I Terveystalos skatteavtryck presenteras förutom direkta och indirekta skatter även avgifter av skattenatur som hänför sig till personalen samt förskottsinnehållning på personalens löner.

Terveystalos skatteavtryck år 2018 var totalt 93,7 miljoner euro. Av detta utgjorde betalade skatter 17,6 miljoner euro, betalningar av skattenatur gällande personalen 34,6 miljoner euro och förskottsinnehållning på personalens löner nästan 41,5 miljoner euro. Dessutom fakturerade vi arvoden till enskilda näringsidkare för sammanlagt 276,3 miljoner, varav de enskilda näringsidkarna betalar sina skatter själva.

Största delen av Terveystalos skattebörda i fjol, 17,2 miljoner euro,  var mervärdesskatt. Mervärdeskatt är en betydande faktor inom hälsovården eftersom privatföretag inom hälsovårdsbranschen inte har avdragsrätt för mervärdesskatt. Förutom mervärdesskatt betalas fastighetsskatt, kapitalöverföringsskatt och inkomstskatt.

Terveystalo-koncernen eller dess dotterbolag har inte betalat vinster, utdelningar, räntor eller koncernstöd till utlandet, och Terveystalo betalar all sin skatt i Finland.

Terveystalo och dess dotterbolagen fungerade i Finland och betalade sina skatter till Finland i 2018.

Terveystalo skatteavtryck >