Ansvar

Välbefinnande bygger på en fungerande företagshälsovård

Terveystalo är en ansvarstagande opinionsbildare, som i all sin verksamhet arbetar för öppenhet och patientcentrering i hälsovården. Vi anser att ansvar för välbefinnande innebär:

Vastuu

Hälsovårdstjänster med hög kvalitet

Kvalitet innefattar förutom medicinsk kvalitet även högklassig kundservice och kostnadseffektivitet. Vi tror att man genom mätning av medicinsk kvalitet kan få en effektivare hälsovård. Vi publicerar öppet resultat som beskriver kundservicenivån och tjänsternas medicinska kvalitet. Vårt mål är den bästa kvaliteten i branschen.

Kunden har valfrihet

Patienten har rätt att jämföra tjänster, välja och påverka. EU:s patientrörlighetsdirektiv som trädde i kraft i oktober 2013 ger varje EU-medborgare frihet att välja sitt vårdställe inom hela EU-området. Hälso- och sjukvårdslagen som träder i kraft 2014 i Finland utvidgar i viss mån patientens valfrihet, men den förverkligar inte EU-principerna i full utsträckning.

Transparens

Inom hälsovården behövs kvalitet och transparens. Hälsovårdsbranschens aktörer borde tydligare kunna visa effektiviteten i verksamheten, i vilken bland annat än kostnader ingår. Kvalitets- och prisuppgifter borde vara offentliga så att de kan jämföras.

Kostnadseffektivitet

Effektivt producerade tjänster gynnar skattebetalarna. Förutsättningen för en ansvarsfull användning av skattemedlen är att kostnaderna för offentliga tjänster är transparenta och att de kan ifrågasättas.

Öppen pådrivning

För att kunna garantera hälsovårdstjänster krävs det förändringar i hela branschen. Vi har som föregångare i branschen utvecklat mätning av kvalitet och effektivitet samt publicering av erhållna resultat. Terveystalo har redan under flera år utvecklat elektroniska hälsovårdstjänster De underlättar människornas vardagsliv och uppmuntrar dem att själva ta ansvar för sin hälsa.

Investeringar

Liksom i andra branscher behövs det även i hälsovårdsbranschen investeringar för utveckling av tjänster.