Päivystyskoulu lääkäreille, Terveystalo

Suomi | Lääkärit

Terveystalon Päivystyskoulu

Haluaisitko oppia päivystämään? Tahtoisitko omaksua päivystystyöhön sopivat työtavat kokeneen osaajan opastuksella? Päivystyskoulu perehdyttää päivystysuransa alkuvaiheella olevan lääkärin tai lääketieteen kandidaatin kurssimuotoisessa ohjauksessa päivystävän lääkärin tehtäviin. Koulutusjakson jälkeen osaat toimia päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä tai terveyskeskuksen kiirevastaanotolla.

Päivystyskoulu on suunniteltu lääkäreille ja lääketieteen kandidaateille, joille on kertynyt vasta vähän kokemusta päivystystyöstä. Päivystyskoulu kestää kolme kuukautta ja jakson aikana pääset kokonaisvaltaisesti tutustumaan päivystystyöhön työskentelemällä yhteispäivystyksessä tai terveyskeskuksen kiirevastaanotolla. Päivystyskoulu tarjoaa turvalliset ja hyvät edellytykset oppia ratkaisemaan yleislääketieteen tavallisimpia päivystyksellisiä potilastapauksia ja kehittyä itsenäiseksi päivystäjäksi joustavilla työajoilla myös opiskelujen tai päivätöiden ohessa. Koulutusjakson ajalta sinulle maksetaan kilpailukykyistä korvausta, joka määräytyy päivystyspisteen mukaan.

Mitä koulutusjakso sisältää?

Koulutusjakson kolmesta kuukaudesta ensimmäinen painottuu perehdytykseen ja parhaiden työtapojen opetteluun. Koulutusjakson pääpaino on laadukkaassa perehdytyksessä, kollegavuoroissa, yleisimpien käyntisyiden tunnistamisessa ja hoidossa sekä päivystyksen pelitaktiikkaan tutustumisessa. Ensimmäisen kuukauden tapaat säännöllisesti kouluttajalääkärisi kanssa ja kouluttautumiseen on varattu vähintään yksi työpäivä viikossa. Tavoitteenamme on luoda sinulle turvallinen oppimisympäristö, auttaa sinua kartuttamaan arvokasta päivystyskokemusta ja löytämään oma erikoisalasi.

  • Laadukas perehdytys ja kattava perehdytysopas
  • Kollegavuorot
  • Vahva hallinnon tuki, nimetty yhteyshenkilö
  • Mentorointi
  • 12-viikkoinen Academy-opintokokonaisuus ja tukimateriaalia päivystystyöhön
  • Terveystalon 24/7 oma yleislääkärin konsultaatiotuki

Toisen ja kolmannen kuukauden aikana keskitytään yleistilan laskun diagnostiseen prosessiin sekä trauma- ja hätätilapotilaan arviointiin. Työsi tueksi on laadittu omatoimisen opiskelun materiaalia jokaiselle viikolle, jonka omaksumiseen on varattu erikseen työaikaa. Viikko-ohjelmaasi kuuluvat yhä myös viikoittaiset kouluttajalääkärin ohjaustunnit sekä ABCDE-päivystyssimulaatiota, toimenpiteiden harjoittelua ohjatusti ja UÄ-käytön alkeita.

Jakson päätteeksi saat todistuksen suoritetusta koulutuskokonaisuudesta. Koulutusjakson aikana kehitämme sisältöä ja koulutuksia kurssilaisten toiveiden mukaan. Päivystyskoulun päätteeksi pystyt jatkamaan Terveystalolla varalääkärinä, päivystävänä lääkärinä, kiireettömässä vastaanotossa tai Terveystalon omissa yksiköissä työterveydenhuollon lääkärinä.

Mitä koulutusjakso tarjoaa?

Koulutusjakson jälkeen osaat toimia päivystävänä lääkärinä yhteispäivystyksessä ja kiirevastaanotolla. Ymmärrät laajasti, mikä on päivystävän lääkärin rooli terveydenhuoltojärjestelmässä ja tunnet päivystystyöhön parhaiten sopivat työtavat.

Potilastyössä kykenet huomioimaan potilaat entistä laajemmin kokonaisuutena. Jakson aikana tutustut muiden yhteispäivystyksessä toimivien ammattilaisten työhön ja osaat hyödyntää kaikkien päivystyksen ammattilaisten osaamista kokonaisvaltaisessa potilastyössä.

Lääkärintaitojen kehittymisen kannalta olennaisinta erityisesti uran alkuvaiheessa on hoitaa mahdollisimman erilaisia potilaita sairauksineen ja nähdä eri toimipaikkojen toimintatapoja. Tiedostamme, että päivystävänä lääkärinä aloittaminen voi alussa olla haastavaa ja haluamme tässä olla tukena.

Kiinnostuitko tehtävästä?

Jätä yhteystietosi hakupainikkeen kautta ja olemme sinuun yhteydessä!

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa mielellään vastaava lääkäri Ali Al-Fairs (050 431 8264, ali.al-fairs@terveystalo.com).

Tervetuloa Terveystaloon!

UKK

Millainen työaika koulutusohjelmassa on?

Työaika on joustavasti neuvoteltavissa, tarjoamme mahdollisuuden tehdä myös osa-aikaisesti opiskeluiden tai tutkimustyön ohessa. Työaika sijoittuu lähtökohtaisesti iltapäivään ja viikonloppuun.

Miten ohjaus on järjestetty?

Jakson aikana sinulla on nimetty vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin tehtävänä on tukea sinua ja seurata kehittymistäsi. Terveystalon 24/7 yleislääketieteen konsulttilääkäri tarjoaa myös mahdollisuuden aina konsultoida yleislääkäriä päivystyspisteen omien lääkärien lisäksi.

Mitä suorituspaikkoja on valittavana?

Päivystyskouluun voi lähteä mukaan Peijaksen päivystyksessä, Porvoon päivystyksessä ja Järvenpään kiirevastaanotossa. Suorituspaikkojen määrä laajenee vuoden 2024 aikana.

Hae työpaikkaa

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.