Yleislääkäri, Raasepori

Raasepori | Lääkärit

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Toimitamme julkisen terveydenhuollon tarpeisiin yleislääkäreitä, lähes kaikkien alojen erikoislääkäreitä, päihdelääkäreitä, ikääntyneiden lääkäripalveluja, suunterveyden henkilöstöä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. _ _

Nyt haemme

YLEISLÄÄKÄRIÄ

Raaseporin sairaalan päiväpäivystykseen. Raa­se­po­rin sai­raa­las­sa tar­joam­me päi­vys­tys­vuo­ro­ja ar­ki­päivisin klo 8-16. Toimipiste on pieni YLE-tasoinen päi­vys­tys. Työ on vaih­te­le­vaa, mutta po­ti­las­ta­pauk­set ovat pää­osin kii­reet­tö­miä. Potilastietojärjestelmänä on Apotti.

Raa­se­po­ris­sa työs­ken­te­ly ta­pah­tuu suo­men ja ruot­sin kie­lel­lä. Kou­lu­ta­soi­nen ruot­sin kie­li­tai­to on riit­tä­vä. Apu­na­si Raa­se­po­ris­sa ovat osaa­vat kak­si­kie­li­set hoi­ta­jat.

Työvuoroja on mahdollisuus sopia joustavasti.

Ota yhteyttä! Kerron mielelläni lisää työnkuvasta ja käytännön yksityiskohdista.

Aluekoordinaattori Valtteri Seppänen | valtteri.seppanen@terveystalo.com

Hae työpaikkaa

Yhteyshenkilö: Valtteri Seppänen. Lähetä sähköpostia

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com