Yleislääketieteen erikoislääkäri, Kannelmäki

Helsinki | Lääkärit

Haku päättyy: 31.1.2023

Nyt haemme

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIÄ

Kannelmäen terveysasemalla yleislääketieteen erikoislääkäri tekee kliinistä työtä haastavassa ympäristössä. Tätä työtä Terveystalo työnantajana tukee useilla eri tavoilla. Tavoitteemme on, että yleislääketieteen erikoislääkäri kehittyy meillä perusterveydenhuollon huippuosaajaksi ja jonkin perusterveydenhuollon osa-alueen erityisasiantuntijaksi. Asiakaskunnan moninaisuus tarjoaa haasteita, johon jatkuva työolosuhteiden ja työn tekemisen tapojen kehittäminen pyrkivät vastaamaan.

Mitä me tarjoamme konkreettisesti?

Yleislääketieteen erikoislääkärin palkkaus on mahdollisimman selkeä, joten tarjoamme kiinteän kuukausipalkan. Palkka on arviolta 11 000 €/kk kokonaiskorvauksena. Kiinteän kuukausipalkan myötä lääkärillä ei ole tarvetta tilastoida oman työnsä sisältöä. Työn sisältö voidaan siten suunnitella väestöä ja yksikköä parhaiten palvelevaksi. Lisäksi lääkärin omat näkemykset voidaan huomioida paremmin, ilman että on pohdittava, miten se vaikuttaa palkkaan.

Yleislääketieteen erikoislääkärillä on useita työrooleja - näin syntyy ymmärrys ja hallinta kaikista aseman hoitoprosessin vaiheista ja työviikossa on riittävä vaihtelu. Osa työtehtävistä on nopeatahtista, kuten esimerkiksi puhelinkeskuksen konsulttina olo, kun taas vastaanottotyössä voidaan rauhoittaa aikaa laaja-alaiseen työhön.

Terveysaseman ensikontakteissa käytetään lääkärin konsultaatiota. Tämän myötä vastaanottoaikoja ei varata ilman lääkärin kannanottoa. Tämä optimoi aikojen käyttöä sekä parantaa osuvuutta; ajat ovat sopivan pituisia ja potilaille on tehty ennakkotutkimuksia kattavammin.

Uusien työtapojen myötä hallitsemme hyvin puhelinliikennettä. Kykenemme vastaamaan lähtökohtaisesti joka päivä meille tulevaan kysyntään. Saamme asiat siten hoidettua kohtuullisessa ajassa, ja potilasturvallisuus on taattu.

Segmentoimme potilaat satunnaista apua tarvitseviin ja säännöllisesti/enemmän palveluita tarvitseviin. Yleislääketieteen erikoislääkäri voi halutessaan keskittyä vain toisen potilassegmentin hoitoon.

Yleislääketieteen erikoislääkärin kehittyminen erityisasiantuntijaksi mahdollistetaan sillä, että hän käyttää keskimäärin 20 % työajastaan muuhun kuin perustyöhön terveysasemalla. Tämä tarkoittaa sitä, että erikoislääkäri osallistuu tällöin osaamisalueensa koulutuksiin ja tekee potilastyötä näiden potilaiden parissa. Halutessaan erikoislääkäri voi pyrkiä suorittamaan, mahdollisuuksien mukaan, osaamisalueella erityispätevyyden.

Mahdollisia osaamisalueita ovat:

  • päihdelääketiede
  • unilääketiede
  • elintapalääketiede
  • diabetes
  • tutkimustyö
  • neuvola- ja koulutyö
  • geriatria

Esimerkiksi unilääketieteen osalta työskentely tapahtuu Fokus Unen erikoisyksikössä. Yksikkö on Eevert Partisen ja Markku Partisen johtama unilääketieteen huippuyksikkö. Työskentely erikoisyksikössä ei vaadi sitä, että yleislääketieteen erikoislääkäri toimisi ammatinharjoittajana, vaan kaikki tämä työ voidaan sisällyttää kokonaispalkkaan.

Panostamme lähijohtamiseen; erikoislääkärillä on säännölliset tapaamiset esihenkilön kanssa kuukausittain (30 minuutin tapaaminen) ja vuosittain kehityskeskustelu. Hyvää johtamista on myös se, että hiomme terveyskeskuslääkärin työnkuvaa jatkuvasti paremmaksi työnjaon avulla ja esimerkiksi mahdollistamalla laajasti etätyömahdollisuudet.

Kiinnostuitko?

Soita tai laita meille viestiä - kerromme erittäin mielellämme lisää:

  • Kannelmäen kliinisen työn vastaava lääkäri Katarina Smeds, Terveystalo Julkiset palvelut, katarina.smeds@terveystalo.com, puh: 050 569 2521
  • Yhteyspäällikkö Nenna Rissanen, Terveystalo Julkiset palvelut, nenna.rissanen@terveystalo.com, puh. 050 530 4528.

Hae työpaikkaa

Yhteyshenkilö: Noora Hiltunen. Lähetä sähköpostia

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com