Näkymät

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Näkymät on päivitetty viimeksi Q1/2022 tuloksen yhteydessä 28.4.2022

• Terveyspalveluiden kysyntä on erittäin vahvaa ja laaja-alaista. Kasvua rajoittaa kuitenkin tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.

• Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän korkealla tasolla. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan.

• Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.

• Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän vahvana. Merkittävästi heikentynyt yleinen kuluttajaluottamus voi kuitenkin heijastua kysyntään.

• Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana. Kireät työmarkkinat luovat paineita erityisesti uusien ja korvaavien rekrytointien palkkakustannuksiin henkilöstö- ja ulkoistuspalveluissa.

• Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti johtuen pandemian aikana patoutuneesta kysynnästä.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.