Näkymät

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Näkymät on päivitetty viimeksi Q1/2022 tuloksen yhteydessä 28.4.2022

  • Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on erittäin vahvaa ja laaja-alaista. Kasvua rajoittaa kuitenkin tarjonta.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän korkealla tasolla. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan.
  • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän vahvana. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat kuitenkin heijastua kysyntään.
  • Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.
  • Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti johtuen pandemian aikana patoutuneesta kysynnästä.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.