Näkymät

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Näkymät on päivitetty viimeksi Q4/2022 tuloksen yhteydessä 10.2.2023.

  • Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja korkea inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan ja digipalveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana.
  • Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua kysyntään.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.