Näkymät

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Näkymät on päivitetty viimeksi Q3/2022 tuloksen yhteydessä 27.10.2022

  • Terveyspalveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan laskevan ja digipalveluiden kysynnän kasvavan edelleen.
  • Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.