Webinaarisarja

Työkykyjohtaminen kiihtyvän muutostahdin sykkeessä

Jatkuva muutostila kuluttaa työntekijöiden voimavaroja – Näin tuet työntekijöidesi hyvinvointia muutosten keskellä

Torstaina 19.8., 30.9. ja 14.10. kello 8.30–9.00

Alati muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten muuntautumiskyky on elinehto. Kiihtyvä muutostahti saattaa kuitenkin kuluttaa työntekijöiden voimavaroja. Ympäristön muuttuessa uudenlaiset työkykyyn liittyvät haasteet nostavat päätään; työterveyspsykologien käynnit ovat kasvaneet vuosi vuodelta, ja psykiatristen sairauksien aiheuttama työkyvyttömyys näyttää yleistyvän. Työkykyyn ja -hyvinvointiin liittyviä riskejä on kuitenkin mahdollista ennakoida ja tunnistaa tekoälyn avulla.

Tässä webinaarisarjassa käymme läpi käytännönläheisin esimerkein työkykyjohtamista eritoten mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Jaksoissa esiintyvät mm. kehittämisylilääkärimme Maaret Helintö, kehityspäällikkömme Anu Pitkänen, työterveyshuollon erikoislääkärimme ja vakuutuslääketieteen asiantuntijamme Anita Riipinen, johtava epidemiologimme Simo Taimela, johtava työterveyspsykologimme Antti Aro, vastaava työterveyslääkärimme Heini Ahveninen sekä työterveyspsykologimme Annamari Heikkilä.

Terveystalo Maaret Helintö, Anu Pitkänen ja Anita Riipinen

Sarjan jokaisessa jaksossa nähdään työkykyjohtamisen asiantuntijamme Anu Pitkänen, Maaret Helintö ja Anita Riipinen.

Webinaarisarjan jaksot

Miten työkykyriskejä ennakoidaan tekoälyn tuella?

1. jakso torstaina 19.8. kello 8.30–9.00

Tekoäly, kyselyt, digitaaliset ratkaisut ja lääketieteellinen asiantuntemus mahdollistavat työkykyriskien luotettavan ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn. Ensimmäisessä jaksossamme pureudumme siihen, miten työkykyriskejä on mahdollista ennakoida. Vastaamme webinaarin aikana mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä työkykyjohtaminen tarkoittaa ja miksi se on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta?
 • Miksi työkykyriskien ennakoinnin merkitys on kasvanut?
 • Minkälaiset työkykyriskit ovat tällä hetkellä yleisiä?
 • Mikä merkitys kyselyillä ja selvityksillä on työkykyriskien ennakoinnin kannalta?
 • Minkälaisia digitaalisia ratkaisuja riskien ennakoinnissa voi hyödyntää?
 • Miten Terveystalon malli tukee työkykyriskien ennakointia ja ennaltaehkäisyä?

Miten työyhteisön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään datan ja työkykyjohtamisen voimin?

2. jakso torstaina 30.9. kello 8.30–9.00

Yhteen työyhteisöön voi mahtua monenlaisia tarinoita, persoonia ja tilanteita. Webinaarisarjan toisessa jaksossa keskitymme työyhteisön työkyvyn nykytilan seurantaan ja hyvinvoinnin johtamiseen. Jaksossa aiheesta on keskustelemassa johtava epidemiologimme Simo Taimela ja johtava työterveyspsykologimme Antti Aro. Vastaamme jakson aikana seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten arvioida työyhteisön työkyvyn nykytilaa?
 • Miten työhyvinvointi vaikuttaa työkykyyn?
 • Minkälaisilla toimintamalleilla voi johtaa työyhteisön työkykyä?

Työuupumus on uusi kansantauti – Miten työntekijän mielen hyvinvointia tuetaan muutosten keskellä?

3. jakso torstaina 14.10. kello 8.30–9.00

Yleistyvä työuupumus on noussut otsikoihin yhden jos toisenkin kerran. Kolmannessa jaksossa vastaava työterveyslääkärimme Heini Ahveninen ja työterveyspsykologimme Annamari Heikkilä käsittelevät mielen hyvinvointia ja työuupumusta työkyvyn näkökulmasta. Vastaamme jakson aikana seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä asiat ovat mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä töissä?
 • Mitkä asiat voivat aiheuttaa haasteita mielen hyvinvoinnin osalta työympäristössä?
 • Miten työuupumus kehittyy?
 • Minkälaisilla keinoilla uupunutta työntekijää voi yhteistyössä johtaa eteenpäin?
 • Miten esimies voi yhteistyössä työterveyden kanssa johtaa yksilön hyvinvointia?