Tapahtumat ja valmennukset

Unen ryhmävalmennus – eroon unettomuudesta

Jopa kolmasosalla väestöstä on tilapäistä unettomuutta, ja noin joka kymmenennes kärsii pitkäkestoisesta unettomuudesta. Unettomuuteen kannattaa puuttua heti, sillä pitkittynyt unettomuus paitsi vaikuttaa elämänlaatuun, myös laskee työtehokkuutta, lisää sairauspoissaoloja ja voi olla uhka työkyvylle. Unen ryhmävalmennuksessa käsitellään unettomuuteen liittyviä teemoja kuten stressiä, ajankäyttöä, unenhuoltoa sekä terveyttä edistäviä elintapoja monipuolisesti eri näkökulmista. Unen ryhmävalmennusta suositellaan kaikille, joilla unettomuus on pitkäkestoista, eli se on jatkunut yli kolme kuukautta, ja se vaikuttaa toimintakykyyn tai päiväaikaiseen vireyteen.

Yleistä ryhmävalmennuksesta

Unen ryhmävalmennus koostuu viidestä 1,5-2 tunnin etätapaamisesta ja kestää kokonaisuudessaan vähintään 7,5 tuntia. Järjestämme sekä avoimia ryhmävalmennuksia, jotka ovat avoimia eri organisaatioiden henkilöstölle, että yksittäisille organisaatioille räätälöityjä ryhmävalmennuksia juuri organisaation spesifiä toimialaa varten. Riippuen toimipaikkanne sijainnista pyrimme järjestämään mahdollisuuden myös valmennuksen toteutukseen lähiopetuksena. Valmennusten ryhmäkoko on noin 5-10 henkilöä.

Unen ryhmävalmennuksesta saat:

 • tietoa unettomuuden taustasta, ylläpitävistä tekijöistä ja hoidosta
 • itsehoitoharjoitteita ja ohjausmateriaaleja
 • keinoja kehon ja mielen ylivireyden laukaisuun
 • maailmanlaajuiseen tutkimusnäyttöön perustuvaa kognitiivisbehavioraalista uniterapiaa
 • toimialakohtaisia vinkkejä arjen ja päivän hallintaan paremman unenlaadun saavuttamiseksi
 • tarvittaessa tietoa unilääkkeistä
 • toimintaohjeet takaiskujen varalta

Unen ryhmävalmennuksen hyödyt:

 • noin 75% asiakkaista paranee tai saa selkeää apua unettomuuteen
 • vähentää unettomuudesta johtuvia sairauspoissaoloja
 • auttaa pääsemään mahdollisista unilääkkeistä kokonaan eroon
 • unettomuudesta koettu haitta sekä unettomuutta ylläpitävät haitalliset ajatusmallit vähenevät
 • nukahtamisviive lyhenee, unen pituus lisääntyy ja unen virkistävä vaikutus paranee
 • mahdolliset masennus- ja ahdistusoireet vähenevät
 • elämänlaatu paranee
 • tulokset säilyvät ja usein paranevat pidemmällä aikavälillä
 • mahdollistaa vertaistuen ja kokemusten jakamisen samassa tilanteessa olevien kesken

Ryhmävalmennuksen sisältö

 

1. Perusasioita unesta ja unettomuudesta

Tapaamisessa opit unettomuuden altistavista, laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Saat ohjeistuksen kotona tehtävistä harjoitteista sekä univalvepäiväkirjan täytöstä.

Kesto: 1,5-2 h

 

 

2. Kognitiiviset ja behavioraaliset tekijät unettomuuden ylläpitäjinä

Tapaamisessa käsitellään mielen ylivireyttä ja ajatusten noidankehää. Opit keinoja kehon ja mielen ylivireyden purkamiseen ja saat itsehoitoharjoitteita.

Kesto: 1,5-2 h

 

 

3. Unettomuuden pelko

Tapaamisessa käsitellään unettomuuden virheellisiä ajatusmalleja, pelon vaikutuksia uneen sekä unettomuuden ehdollistumista. Opit keinoja ajatusten ja tunteiden säätelyyn ja saat itsehoitoharjoitteita.

Kesto: 1,5-2 h

 

 

4. Stressi ja tietoinen läsnäolo

Tapaamisessa käsitellään yksilöllisten stressitekijöiden hallintaa ja purkua, tietoisen läsnäolon merkitystä unettomuuden hoidossa, unettomuuteen liittyvien myyttien purkua sekä päiväsaikaisia tapoja, jotka edistävät parempaa yöunta.

Kesto: 1,5-2 h

 

 

5. Ohjeita takaiskujen varalle

Tapaamisessa käsitellään hyväksymistä, arvoja ja myötätuntoa sekä näiden vaikutusta uneen. Tapaamisessa kerrataan ydinasiat, annetaan vinkkejä jatkoon sekä tarvittaessa opastetaan unilääkkeistä. Tarvittaessa voidaan sopia myös seurantakäynnistä noin 6 kk kuluttua.

Kesto: 1,5-2 h

 

Valmennusvastaavat

Asiantuntijamme ovat luoneet ryhmävalmennuksen ohjelman ja vastaavat kaikkien univalmentajien kouluttamisesta.

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä