Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa lähtökohtana on suuntautuminen tulevaisuuteen ja tavoitteiden määrittely asiakaslähtöisesti. Terapiassa hyödynnetään omia voimavarojasi muutoksen tukena. Tarvittaessa perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata osana terapiaa. Psykoterapeutin työskentelyote on myönteinen, kannustava ja luova. Psykoterapeutti voi hyödyntää tarvittaessa myös muissa psykoterapiasuuntauksissa hyväksi koettuja menetelmiä.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Psykoterapian tavoitteet, kesto ja tiheys määritellään asiakaskohtaisesti. Tarvittaessa perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata osana terapiaa. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan, jos toivot psykoterapeutilta voimavarakeskeistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa otetta ongelmakohtien ratkaisussa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia lyhyesti

  • pääpaino nykyhetkessä ja tulevaisuudessa
  • tulevaisuuden tavoitteiden kartoittaminen ja keinojen muodostaminen niiden saavuttamiseksi
  • näkökulman vaihtaminen ongelmakeskeisyydestä voimavaroihin

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.