Lapsen tai nuoren tunne-elämän tutkimus

Sosioemotionaalisen kehityksen arviointi voi olla tarpeellinen tukitoimien määrittämiseksi silloin, kun lapsen tai nuoren psyykkinen vointi herättää huolta. Arviointi on paikallaan esimerkiksi silloin, kun lapsen tai nuoren mieliala, tunteiden säätely, sosiaaliset suhteet tai käytös hankaloittavat arjen toimintaa ja hyvinvointia. Käyntien määrä ja tiheys määritellään yhdessä psykologin kanssa, ja jakson päätteeksi perheen kanssa käydään yhdessä läpi esiin tulleet havainnot sekä jatkosuositukset lapsen oireiden helpottamiseksi. Varaa aika lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen perehtyneelle psykologille.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.