Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys

Raskaudenkeskeytyksiä tehdään vain siihen luvan saaneissa sairaaloissa. Keskeytys lääkkeillä tehdään mahdollisimman varhaisessa raskauden vaiheessa. Jos raskaus on kestänyt enintään yhdeksän viikkoa, voidaan lääkkeellinen raskaudenkeskeytys toteuttaa osittain kotona. Raskauden keskeyttämiseksi annetaan kahta eri lääkettä 1–3 vuorokauden välein. Lääkkeet saavat aikaan kohdun tyhjentymisen. Joskus sen jälkeen joudutaan tekemään lisäksi kaavinta verenvuodon tai epätäydellisesti keskeytyneen raskauden takia. Raskauden keskeytyksen onnistuminen varmistetaan verikokeella 2–4 viikon kuluttua.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys pyritään tekemään mahdollisimman varhaisessa raskauden vaiheessa; jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, tarvitaan keskeytykseen lupa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä hyödynnetään mifepristonin ja misoprostolin yhteisvaikutusta.

Jos olet päätynyt siihen, että et voi jatkaa alkanutta raskautta, varaa ensin aika lääkärille, joka keskustelee kanssasi ja tarkastaa, täyttyvätkö lain asettamat ehdot raskaudenkeskeytykselle. Lähetteen raskaudenkeskeytykseen, eli AB1-lääkärinlausunnon, voi tehdä vain siihen luvan saanut lääkäri. Lausuntoa varten lääkäri tutkii muun muassa terveydentilasi, veriryhmäsi ja raskautesi keston.

Miten raskaudenkeskeytys lääkkeillä tapahtuu?

Kun AB1-lausunto on tehty, varaa aika raskaudenkeskeytyksiä tekevälle gynekologille. Vastaanotolla sinulle tehdään ultraääni- ja gynekologinen tutkimus. Samalla sovitte keskeytystavasta, jälkitarkastuksesta ja raskauden jatkoehkäisystä. Keskeytyksen toteutustapa vaihtelee hieman sen perusteella, onko raskaus kestänyt alle 9, alle 12 vai yli 12 viikkoa. Kun raskaus on kestänyt enintään yhdeksän viikkoa, voidaan lääkkeellinen raskaudenkeskeytys toteuttaa osittain kotona. Tällöin saat vastaanotolla ensimmäisen suunkautta otettavan lääkkeen, joka aloittaa keskeytyksen. Seuraavat lääkkeet otat 1-3 vuorokauden kuluttua kotona, saamasi ohjeen mukaan. Vuoto voi alkaa jo ensimmäisen lääkkeen jälkeen. Runsaampi kohdun tyhjentymiseen johtava vuoto alkaa tavallisesti vuorokauden kuluessa toisen lääkkeen ottamisesta.  

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys vaatii yleensä kivunlievitykseksi särkylääkettä, kuten parasetamolia tai ibuprofeenia. Joskus joudutaan tekemään lisäksi kaavinta verenvuodon tai kohdun epätäydellisen tyhjenemisen vuoksi.

Raskaudenkeskeytyksen onnistuminen varmistetaan verikokeella 2-4 viikon kuluttua. Jatkoehkäisy aloitetaan välittömästi raskaudenkeskeytyksen jälkeen.

Toimipisteet

Raskauden keskeyttäminen voidaan suorittaa vain terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymässä sairaalassa. Terveystalossa raskauden keskeytyksiä tehdään seuraavissa toimipisteissä:

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.