Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Vastaanoton hinta on noin 130-250 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on menetelmä epävakaan persoonallisuushäiriön ja muiden tunnesäätelyvaikeuksien, kuten vihanpurkauksien, hoitoonoin Terapiassa saat konkreettista tukea rakentavien toiminta- ja vuorovaikutusmallien sekä tunnesäätelykeinojen harjoitteluunoin Itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä vahvistetaan mindfulness- eli tietoisen läsnäolon harjoituksilla. Lisäksi terapiassa pyritään vahvistamaan hankalien tunteiden tunnistamisen ja sietämisen taitoja.

Intensiiviseen DKT-terapiaan kuuluu taitoharjoitteluryhmään ja yksilötapaamisiin osallistuminen kertaviikkoisesti. Dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä voidaan hyödyntää myös yksilöterapiassa. Perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan ottaa tarvittaessa mukaan työskentelyyn. Suunnitelma terapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika dialektiseen käyttäytymisterapiaan perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos koet tunnesäätelyvaikeuksien haittaavan arkeasi ja ihmissuhteitasi.

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Tietoa ja vinkkejä:

Palvelut

Epävakaan persoonallisuushäiriön tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 130-400 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Epävakaa persoonallisuushäiriö on yksi yleisimmistä persoonallisuushäiriöiden muodoista. Koska persoonallisuutemme on moniulotteinen ja usein jossain määrin ristiriitainen, niin epävakaan persoonallisuushäiriön tutkiminen ja diagnosoiminen kuuluu aina kokeneelle ammattihenkilölle. Epävakaa persoonallisuushäiriö ilmenee sananmukaisesti ihmisen tunteiden, käyttäytymisen ja ihmissuhteiden haitallisena epävakaisuutena.

Palvelut

Mentalisaatioon perustuva terapia (MBT)

Vastaanoton hinta on noin 130-250 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Mentalisaatioon perustuva terapia (MBT, Mentalisation Based Therapy) on terapeuttinen menetelmä, jota käytetään muun muassa persoonallisuushäiriöiden ja syömishäiriöiden hoidossa. Terapiakeskusteluiden avulla pyritään edistämään mentalisaatiokykyä eli kykyä ottaa vuorovaikutuksessa huomioon omat ja toisen ajatukset ja tunteet. Mentalisaatiokyky kehittyy lapsuudesta lähtien turvallisessa kiintymyssuhteessa. Tätä kykyä voidaan vahvistaa mentalisaatiota vahvistavilla menetelmillä ja harjoituksilla.

Palvelut

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Vastaanoton hinta on noin 130-250 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaukseen perustuva terapeuttinen menetelmä. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa käytetään muun muassa ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden hoidossa. Terapian tavoitteena on lisätä asiakkaan arvojen mukaista merkityksellistä elämää sekä psykologista joustavuutta. Terapiaan kuuluu muun muassa mindfulnessin eli tietoisuustaitojen harjoittelua epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden hallinnan tueksi.

Palvelut

Kognitiiviset menetelmät

Vastaanoton hinta on noin 130-250 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Kognitiivisten menetelmien avulla työstetään haitallisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Kognitiiviset menetelmät ovat hyödyllisiä erityisesti masennus- ja ahdistusoireiden sekä univaikeuksien hoidossa. Asiantuntijan kanssa käytävien keskusteluiden sekä tehtävien harjoitusten ja kotitehtävien avulla pyritään lisäämään ajattelun joustavuutta, lievittämään negatiivisia tunteita ja löytämään uusia ajattelu- ja käyttäytymistapoja.

Tietopaketti

Epävakaa persoonallisuushäiriö

Epävakaa persoonallisuushäiriö on yksi yleisimmistä persoonallisuushäiriöiden muodoista. Kyseessä on itsesäätelyn ongelma, joka koskee laaja-alaisesti minäkuvaa, ihmissuhteita, tunteita, käyttäytymistä ja kommunikaatiota. Epävakaaseen persoonallisuushäiriöön kannattaa hakea apua matalalla kynnyksellä ja mahdollisimman varhain, sillä siihen on olemassa tehokkaaksi todettua hoitoa.

Palvelut

Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)

Vastaanoton hinta on noin 130-250 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Interpersonaalinen psykoterapia (IPT) on lyhytterapeuttinen menetelmä masennuksen hoitoonoin Interpersonaalisen psykoterapian lähtökohtana on masennuksen ja viimeaikaisten elämäntapahtumien välisen yhteyden tarkastelu keskustelemalla. Terapian keskiöön valitaan jokin ihmissuhteisiin liittyvä ongelma-alue, esimerkiksi surun tai rooliristiriidan käsittely. Terapiassa annetaan tietoa masennuksesta ja pyritään vähentämään masennukseen usein kuuluvia itsesyytöksiä.

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Mielen hyvinvoinnin erityispalvelut

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Mielen hyvinvoinnin erityispalvelut