Sysmä

30.4.2019

Sysmä ulkoisti kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut Attendo Terveyspalveluille - nykyisin osa Terveystaloa - 1.1.2017 alkaen. Kuntaturva-mallissa päätösvalta sote-palveluista säilyy kunnalla ja taloudellisen riskin kantaa Terveystalo.

Sysmä valitsi meidät yhteistyökumppanikseen tuottamaan kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2017 alkaen. Kokonaisulkoistuksen sopimuksella Sysmä turvaa kuntalaisille lähipalvelut; ne säilyvät ennallaan ja jopa paranevat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lääkäriin ja hammaslääkäriin pääsee kohtuullisessa ajassa tutussa toimipaikassa.
 
Sysmäläiset saavat hyvää palvelua ja työpaikat säilyvät Sysmässä. Työntekijät siirtyvät Terveystalon palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Työntekijät ovat meille tärkein voimavara, ja yritys panostaa henkilöstön hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja pysyvyyteen. Päätäntävalta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä pysyy paremmin kunnan omissa käsissä. Hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä, mikä tarkoittaa sitä, että kuntalaisia kuullaan ja heidän mielipiteensä huomioidaan.

 

Lue lisää 24.7.2020 julkaistusta tiedotteesta: Sysmäläisten asiakastyytyväisyys harppasi uusiin lukemiin 

Kotisivut

Sysmän sosiaali- ja terveyspalvelujen sivut löytyvät osoitteesta: terveys.sysma.fi