Tuloksellista työterveysyhteistyötä Kirkkonummella

17.12.2018

Kirkkonummen kunta on määrätietoisesti uudistanut työterveyden käytäntöjään. Työkykyjohtamisella on saavutettu jopa 3,4 miljoonan säästöt ja pidetty yhä useampi kunnan työntekijä työkykyisenä.

Lääkärin vastaanotto

Kunnan saavutusten keskiössä on aktiivisen tuen malli, joka otettiin käyttöön 2016. Sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työterveyskumppani Terveystalon kanssa ja toimien vaikuttavuus näkyy: terveysprosentti on noussut merkittävästi ja varhe-maksut kääntyneet laskuun, yhä harvemmat ovat pois työstä sairauden vuoksi.

 

Sairauspoissaolot ovat viidessä vuodessa vähentyneet 22 prosenttia. Sairauspoissaolojen vähentymisellä on saavutettu jopa 3,4 miljoonan euron säästöt.

Aktiivisen tuen mallissa keskitytään tunnistamaan osatyökykyiset ja auttamaan heitä ajoissa.

-        Kunnan tehtävissä on selkeät kelpoisuusvaatimukset eikä vaihtoehtoista työtä löydy helposti. Silloin osatyökykyinen henkilö jää helposti sairaslomaputkeen ja erkaantuu työstään. Etsimme varhaisessa vaiheessa ratkaisuja keventää tai muokata työtä, kun henkilö on vielä työkykyinen, kuvailee Kirkkonummen kunnan henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos.

Käytännön toimia voivat olla esimerkiksi työntekijän tukeminen nykyisessä työtehtävässä, paremmin soveltuvan työtehtävän etsiminen tai ammatillinen uudelleenkoulutus.

Osana aktiivisen tuen mallia esimies voi myöntää sairauslomaa seitsemän päivän ajalle ilman lääkärintodistusta. Käytäntö on vapauttanut työterveyskumppanin keskittymään työkykyriskien hallintaan ja työterveyden toimet on voitu kohdistaa aidosti vaikuttavaan tekemiseen.

-        Työhyvinvoinnin parantaminen edellyttää pitkäjänteistä työpaikan ja työterveyden yhteistyötä. Tämä ei ole pikajuoksua, vaan kestävyyslaji. Usean vuoden yhteistyö on mahdollistanut yhteisten toimintamallien hiomisen toimiviksi. Työkykyneuvotteluita on pidetty paljon ja niissä on etsitty luovasti ratkaisuja tukemaan työssä jaksamista, kertoo työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Siivola Kirkkonummen Terveystalosta.

Aktiivisen tuen malli on jalkautettu kunnassa hyvin ja se on työntekijöille tuttu. Nykyään yhä useampi osaa myös itse ehdottaa aktiivisen tuen toimien aloittamista ja työnantajan tarjoamaa tukea arvostetaan.

-        Meille oli selvää, että jotain on tehtävä rohkeasti toisin, jotta saamme karanneet kustannukset kuriin. Nyt kunnan työterveys on ajanmukaista ja eteenpäin katsovaa työkykyjohtamista, Ulla Palmroos sanoo.

Säästetty raha on laitettu tuottamaan lisää hyvää: on lisätty työkykyä parantavaa ja ylläpitävää toimintaa, kuten uni- ja kivunhallintaryhmiä, liikuntaohjausta sekä opastusta stressinhallintaan.

 

Lue koko tarina Kirkkonummen sivuilta