Kärsämäki

30.4.2019

Kärsämäki ulkoisti kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ja liittyi 1.1.2015 neljäntenä kuntana Suomessa Kuntaturva-kuntien joukkoon. Kuntaturva-mallissa päätösvalta sote-palveluista säilyy kunnalla ja taloudellisen riskin kantaa Terveystalo.

Kuntalaisten hyvinvointi on taattava

Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistus tuo Kärsämäelle säästöä 650 000 euroa vuodessa. Kuntaturva-sopimuksella taataan Kärsämäellä sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen lähipalveluina seuraavan 7,5 vuoden ajan sekä ennalta tiedossa oleva kustannustaso palveluille.  

- Taloudellisesti vaikeina aikoina on säästöjä pakko tehdä, mutta palvelutasosta ei ole pakko tinkiä. Tekemämme ratkaisu tuo hallittavuutta ja säästöä sote-menoihimme, jonka pystymme kanavoimaan muihin tärkeisiin kohteisiin. Yhteistyön ansiosta on muun muassa mahdollista turvata kuntalaisille tärkeää kouluverkostoa, kertoo Kärsämäen kunnanjohtaja Riitta Hokkanen.

Sote-kokonaisulkoistuksesta kiinnostuneita kuntia on Suomessa, sillä monessa kunnassa pohditaan palvelutason takaamista ja tulevaisuutta.

- Kuntalaisten hyvinvointi on taattava tavalla tai toisella. Emme halunneet vatvoa asiaa vuosia, kun on mahdollisuus tehdä konkreettisia toimia kuntalaisten hyvinvoinnin eteen, toteaa kunnanjohtaja Riitta Hokkanen.

 

Kotisivut

Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen sivut lötyvät osoitteesta: terveys.karsamaki.fi

Lisätietoja

Tarmo Pekola, johtaja, Kuntaturva (Länsi-Suomi)
Tarmo Pekola, johtaja, Kuntaturva (Länsi-Suomi)
Puh. 044 494 0008