Silmäyksikkö asettui taloksi Eksoten keskussairaalaan

7.9.2018

Terveystalo vastaa Lappeenrannan keskussairaalassa sijaitsevan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) silmäyksikön toiminnasta ja tuotannosta.

Terveystalo tuottaa ensisijaisesti julkista palvelua Eksoten alueen potilaille keskussairaalan tiloissa. Yksikössä tuotetaan vaativaa ja laaja-alaista keskussairaalatasoista silmäkirurgiaa, vastaanotto-, päivystys- ja silmälaboratoriopalveluita. Kyseessä on Suomen ensimmäinen keskussairaalan sisällä oleva yksikkö, jota operoi yksityinen toimija.

Aktiivisen toiminnan kehittämisen myötä potilaiden hoitoon pääsy on nopeutunut. Palvelun kliinistä laatua raportoidaan ja se on mitatusti hyvä. Terveystalo tuottaa Lappeenrannassa myös uusia, vaativan erityistason silmäpalveluita. Näin yhä useampi potilas saa hoitoa lähellä kotoaan, mikä on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. Sosiaali- ja terveyspiirille kokonaisulkoistus on kustannustehokasta ja ennustettavaa.

Ulkoistaminen varmisti hoidon laadun pysymisen korkeana ja mahdollisimman nopean hoitoon pääsyn sekä helpotti lääkärien rekrytointia.