Varkauden erikoissairaanhoidon kumppanina Terveystalo

7.9.2018

Terveystalo tuottaa Varkauden ja Joroisten asukkaille erikoissairaanhoidon poliklinikka- ja leikkauspalvelut ortopediassa, vatsaelinkirurgiassa, urologiassa sekä plastiikka- ja verisuonikirurgiassa. Leikkaustoiminta kattaa myös gynekologisen kirurgian. Vaativassa erikoissairaanhoidossa esim. sisätautikirurgiassa tehdään tiivistä yhteistyötä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Terveystalon ja Varkauden yhteistyö on varmistanut kuntalaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut omalla kotiseudulla. Tavoitteena on varmistaa nopea hoitoon pääsy ja vaikuttava hoito sekä kasvavan kustannuskehityksen pysäyttäminen ja kustannusten ennustettavuus. Toiminnan laatu, palvelutaso ja asiakastyytyväisyys ovat olleet koko yhteistyön ajan hyvällä tasolla.