Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistukset

Julkinen sektori voi tuottaa julkisia palveluja joko omana toimintanaan tai ulkoistamalla ne yksityisen palveluntuottajan vastuulle. Ulkoistukset ovat tyypillisesti pitkäkestoisia kumppanuuksia, joissa kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut tietyn palvelukokonaisuuden, kuten esimerkiksi terveysaseman tai kunnan kaikki palvelut, ja luovuttanut sen määräajaksi kilpailutuksen voittaneen tahon vastuulle.  

Ulkoistamalla palvelut yksityiselle kumppanille julkinen sektori saa omalle toiminnalleen verrokin ja kykenee näin kehittämään toimintaansa kansalaisten parhaaksi. Ulkoistuksilla on haettu myös parempaa palvelun saatavuutta esimerkiksi lyhyempien jonotusaikojen muodossa, kustannussäästöjä ja ylipäätään varmistettu julkisten palvelujen toimivuus.

Terveystalon ulkoistuspalveluiden hoitovastuun piirissä on tänä päivänä yli 310 000 kuntalaista.

Lääkärin kättely

Kokonaisulkoistukset (Kuntaturva)

Kokonaisulkoistuksilla tarkoitetaan sitä, että palvelun järjestäjä, kunta tai kuntayhtymä, ulkoistaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa yksityiselle palveluntarjoajalle. Kunnalle jää siis vastuu palvelujen toimivuudesta, mutta itse palvelut tuottaa yritys. Kokonaisulkoistukset ovat tyypillisesti pitkäkestoisia sopimuksia.

Kokonaisulkoistus on luonteeltaan vakuutus: Sopimus sisältää useimmiten ehtoja palvelujen toimivuudesta, hoitojonoista, asiakastyytyväisyydestä tai muusta palvelun laatua kuvaavasta indikaattorista. Mikäli palveluntuottaja ei kykene sovittuun palvelutasoon, sopimuksissa on sanktiot ja irtisanomisehdot. Sillä myös taataan sote-palvelujen vakaa kustannuskehitys, sopimushinta on aina jäänyt kunnan omaa tuotantoa alhaisemmaksi ja sen hintakehitys sidotaan kustannusten kasvua kuvaavaan indeksiin.

Palveluntarjoajan näkökulmasta kokonaisulkoistus antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen kumppanuuteen. Malli kannustaa myös terveyden edistämiseen – mitä terveempiä kuntalaiset ovat, sitä pienemmiksi palveluntuottajan kustannukset muodostuvat.

Osaulkoistukset

Osaulkoistuksilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti joidenkin tiettyjen sote-palveluiden ulkoistamista. Tyypillisesti kunnat ovat ulkoistaneet terveysasemia, suun terveydenhuollon palveluja, neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa, palveluasumista ja kotihoitoa – tai jotain yhdistelmää näistä. 

Monet palvelukokonaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, että yksityisen sektorin kansallinen verkosto antaa mahdollisuuden niiden tehokkaampaan tuottamiseen, jolloin kunta voi keskittyä niihin palveluihin, joiden järjestämisestä se suoriutuu parhaiten. Osaulkoistuksen avulla kunta saa myös mahdollisuuden verrata oman toimintansa laatua ja kustannuksia yksityisen sektorin toimintaan – ja parantaa näin omaa toimintaansa.

Osaulkoistuksiemme paikkakunnat: 

 • Eurajoki-Luvia
 • Hanko
 • Hartola
 • Hattula
 • Kinnula
 • Kouvola
 • Orimattila, Myrskylä, Pukkila
 • Siuntio
 • Tervola
 • Virolahti-Miehikkälä
 • Paikkakuntien yhteystiedot »

Erikoissairaanhoidon ulkoistukset

Myös sairaanhoitopiirit voivat ulkoistaa palvelujaan yksityiselle yritykselle. Esimerkiksi seulonnat, skopiat, päiväkirurgia ja monet muut toimenpiteet sopivat hyvin yksityisen palveluntarjoajan tuotettavaksi. Myös kokonaisten sairaaloiden ulkoistamisesta on saatu hyviä tuloksia. Ulkoistamalla sairaanhoitopiirit ovat pystyneet lyhentämään hoitojonoja ja vähentämään kustannuksia.

Erikoissairaanhoidon ulkoistuksiemme paikkakunnat:

Suunterveyden ulkoistukset

Terveystalo on kuntien kumppani suun terveydenhuollossa. Tarjoamme nopean ja luotettavan ratkaisun, kun asiakas haluaa toteuttaa koko hammashoidon ostopalveluna, tai kun tilapäiseksi avuksi tarvitaan yksittäinen hammaslääkäri tai kokonainen hoitotiimi.

Palvelemme asiakkaita sekä pienten että isompien kuntien hammashoitoloissa. Taivumme tasaveroisesti niin ehkäisevään suun terveydenhuoltoon kuin vaativiin kirurgisiin toimenpiteisiin paikasta ja hoitotarpeesta riippuen.

Suunterveyden ulkoistuksiemme paikkakunnat:

 

Ota yhteyttä

Kirsi Pitkälä, johtaja, ulkoistukset
Kirsi Pitkälä, johtaja, ulkoistukset
Puh. 0400 184 152
Tarmo Pekola, johtaja, Kuntaturva (Länsi-Suomi)
Tarmo Pekola, johtaja, Kuntaturva (Länsi-Suomi)
Puh. 044 494 0008
 
Pauli Haapanen, johtaja, Kuntaturva (Itä-Suomi), ulkoistetut terveysasemat ja erikoissairaanhoito
Pauli Haapanen, johtaja, Kuntaturva (Itä-Suomi), ulkoistetut terveysasemat ja erikoissairaanhoito
Puh. 050 313 7194
Jarmo Kantonen, ylilääkäri, ulkoistukset
Jarmo Kantonen, ylilääkäri, ulkoistukset
Puh. 040 535 6730
Helena Kovari, ylihammaslääkäri, suun terveydenhuollon ulkoistukset
Helena Kovari, ylihammaslääkäri, suun terveydenhuollon ulkoistukset
Puh. 040 088 2392