Henkilöstöpalvelut

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen tai pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Olemme tuoneet yksityispuolella hyväksi havaitut etäpalvelut myös kunta-asiakkaidemme palveluvalikoimaan, joten tarpeen mukaan voimme tuottaa palvelut myös etäyhteyden avulla.

Mihin tarkoitukseen henkilöstöpalveluita käytetään?

Henkilöstöpalveluiden käyttö on järkevä ratkaisu monenlaisissa tilanteissa. Potilaat tarvitsevat laadukasta hoitoa ilman pitkiä jonoja, huolimatta siitä, kuinka paljon omaa henkilökuntaa on saatavilla. Terveystalon työntekijöiden avulla voi paikata oman henkilökunnan lomia tai pidempiaikaisia poissaoloja, hankkia työvoimaa kohteisiin, joihin on vaikea saada työntekijöitä ja purkaa potilasjonoa. Voit ulkoistaa Terveystalolle myös kokonaisten toimintojen henkilöstön hankinnan ja resursoinnin. Henkilöstöpalveluiden käyttö on kunnalta panostus terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun sekä oman henkilöstön työhyvinvointiin.

Terveystalo vastaa työntekijästä ja työsuhteen hallinnoinnista

Työterveys

Palvelun ostaminen on helppoa. Terveystalo toimii vuokrattavan työntekijän työnantajana ja vastuu työntekijästä on Terveystalolla. Me laadimme työsopimuksen ja huolehdimme kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista, kuten työnantajavelvoitteista ja työterveyshuollosta. Työntekijän hallinnollinen esimies toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja työntekijän välillä. Kommunikointi asiakkaan ja palveluntuottajan välillä on helppoa ja mutkatonta.

Yleislääkärit

Terveystalo tarjoaa yleislääkäripalveluita terveyskeskuksiin, päivystyksiin, työterveyteen ja muihin asiakkaidemme tarpeisiin aina yksittäisistä työntekijöistä kokonaisen yksikön henkilöstöresursointiin. Tavoitteenamme on, että asiakas saa aina tarpeitaan vastaavan osaajan tai palvelun.  

Toimimme vuosien kokemuksella, jolloin prosessimme lääkärirekrytoinnin ja työvuorosuunnittelun osalta ovat hiottuja ja vakiintuneita.  Toimimme mielellämme myös asiakkaidemme kumppanina toiminnan kehittämisessä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin. Tällä hetkellä panostamme voimakkaasti etälääkäripalveluiden kehittämiseen.

Kysy lisää yleislääkäripalveluista:

Etelä-Suomi
Jaana Laine, jaana.laine@terveystalo.com, p. 043 826 4066

Itä-Suomi
Anni Huotari, anni.huotari@terveystalo.com, p. 040 088 6009

Länsi-Suomi
Heikki Hartikainen, heikki.hartikainen@terveystalo.com, 0400 693 747

Pohjois-Suomi
Satu Virtanen, satu.virtanen@terveystalo.com, p. 0400 693 747

Erikoislääkärit ja päihdelääketiede

Terveystalo tarjoaa erikoislääkäri- ja päihdelääkäripalveluita sairaanhoitopiireille, kunnille ja yksityisille yrityksille.  Palveluvalikoimaamme kuuluu lähes kaikki erikoisalat psykiatriasta, konservatiivisiin ja operatiivisiin aloihin ja radiologiaan asti. Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta erikoislääkäri- ja päihdelääkäripalvelua räätälöimällä henkilöstöpalvelun asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kysy lisää:

Psykiatria: Tiina Pitkänen, tiina.pitkanen@terveystalo.com, 040 735 9078

Radiologia: Teija Vihervaara, teija.vihervaara@terveystalo.com, 0500 976 000

Päihdelääketiede: Petra Joulio, petra.joulio@terveystalo.com, 043 826 4063

Konservatiiviset ja operatiiviset alat: Niina Lindfors, niina.lindfors@terveystalo.com, 0400 219 864

Ikääntyneiden lääkäripalvelut

Väestö ikääntyy. Nykyisellä palvelumallilla ei voida tuottaa palveluita kaikille vanhuksille pitkällä aikajänteellä, jonka myötä on herännyt vahva tarve palvelumallin muutokselle.

Pitkäaikaishoidon vastuulääkäripalveluiden piirissä on jo yli 14 000 asiakasta ympäri Suomen. Lääkärimme vastaavat heille nimettyjen pitkäaikaishoidon asiakkaiden perusterveydenhuollosta. Tuotamme palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Lääkäreillämme on kokemusta geriatrisesta työstä, ja ikääntynyttä hoitaa yksi nimetty vastuulääkäri vaihtuvan terveyskeskuslääkärin sijaan. 

Ikääntyneiden lääkäripalveluissa korostuu vahvasti vanhusasiakkaan kokonaisvaltainen geriatrinen arvio, jonka avulla asiakkaan terveydentilan akuutteihin muutoksiin voidaan vastata tarkoituksenmukaisesti ja oikein. Palvelun avulla ikääntyvän asiakkaan hoitoa voidaan turvata mahdollisimman pitkälle hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä (kotihoito tai hoivakoti) Hoitohenkilökunnalle taataan ympärivuorokautinen lääkärituki, jonka turvin heidän on helpompi linjata asiakkaiden hoitoa, välttää tarpeettomia päivystyskäyntejä sekä käydä keskustelua omaisten suuntaan.

Palvelumme laatua ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhden asiakkaan kolmen kuukauden vastuulääkäripalvelun hinta vastaa yhden ainoan turhan päivystyskäynnin kustannuksia, joten tarkoituksenmukaisella hoidolla voidaan säästää myös kustannuksissa.

Kysy lisää:

Tiia Vertainen, tiia.vertainen@terveystalo.com, p. 040 723 9743

Suunterveyden henkilöstöpalvelut

Terveystalo tarjoaa hammaslääkäri-, suuhygienisti- ja hammashoitajapalveluita kunnille ja yksityisille yrityksille yksittäisestä työntekijästä aina suunterveyden kokonaisulkoistuksiin. Tarjoamme ratkaisuja lyhyt- tai pitkäaikaiseen henkilöstövajeeseen, jononpurkuun ja tilanteisiin, jossa oman henkilökunnan palkkaaminen ei järkevää. Esimerkiksi hammaslääkäri- hammashoitaja työpari on toimiva ratkaisu potilasjonojen purkamiseen.

Tavoitteenamme on, että asiakas saa aina tarpeitaan vastaavia osaajia. Toimimme vuosien kokemuksella, jolloin prosessimme rekrytoinnin ja työvuorosuunnittelun osalta ovat hiottuja ja vakiintuneita. 

Kysy lisää:

Heikki Hartikainen, heikki.hartikainen@terveystalo.com, 0400 693 747

Ympärivuorokautiset kotihoitotiimit

Terveystalolla on pitkä kokemus ympärivuorokautisten kotihoitopalveluiden järjestämisestä Kotihoitoasiakkaamme ovat pääasiassa hengityshalvauspotilaita tai vammautuneita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Hoitotiimiin kuuluu yleensä 4- 6 hoitajaa, jotka työskentelevät asiakkaan kotona. Hoitajat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta asiakkaalle voidaan taata parhaat mahdollisuudet itsenäiseen ja tavanomaiseen elämään.  

Kysy lisää hoitajatiimeistämme

Aluepäällikkö
Tiina Sjöberg, tiina.sjoberg@terveystalo.com, p. 043 826 4386

Muut henkilöstöpalvelut

Tiedustele myös muuntyyppisistä henkilöstöpalveluista, tarjoamme tarvittaessa esim. psykologipalveluita. 

Lisätiedot
Aluepäällikkö

Tiina Sjöberg, tiina.sjoberg@terveystalo.com, p. 043 826 4386

 

Ota yhteyttä

 Elina Ranta, johtaja, henkilöstöpalvelut
Elina Ranta, johtaja, henkilöstöpalvelut
Puh. 044 554 5819
Jaana Laine, johtaja, Etelä-Suomi
Jaana Laine, johtaja, Etelä-Suomi
Puh. 043 826 4066
Anni Huotari, johtaja, Itä-Suomi
Anni Huotari, johtaja, Itä-Suomi
Puh. 0400 886 009
 
Heikki Hartikainen, johtaja, Länsi-Suomi
Heikki Hartikainen, johtaja, Länsi-Suomi
Puh. 0400 693 747
Satu Virtanen, johtaja, Pohjois-Suomi
Satu Virtanen, johtaja, Pohjois-Suomi
Puh. 043 826 4307
Johan Sanmark, vastuulääkäri, päivystysliiketoiminta ja valinnanvapauskokeilut
Johan Sanmark, vastuulääkäri, päivystysliiketoiminta ja valinnanvapauskokeilut
Puh. 0400 409 564
 
Tiia Vertainen, ikääntyneiden lääkäripalvelut
Tiia Vertainen, ikääntyneiden lääkäripalvelut
Puh. 040 723 9742
Tiina Pitkänen, psykiatrian palvelut
Tiina Pitkänen, psykiatrian palvelut
Puh. 040 735 9078
Teija Vihervaara, radiologian palvelut
Teija Vihervaara, radiologian palvelut
Puh. 0500 976 000
 
Petra Joulio, päihdelääketieteen palvelut
Petra Joulio, päihdelääketieteen palvelut
Puh. 043 826 4063
Niina Lindfors, konservatiivisten ja operatiivisten alojen palvelut
Niina Lindfors, konservatiivisten ja operatiivisten alojen palvelut
Puh. 0400 219 864
Heikki Hartikainen, johtaja, hammaslääkäripalvelut
Heikki Hartikainen, johtaja, hammaslääkäripalvelut
Puh. 0400 693 747
 
Tiina Sjöberg, hoitajapalvelut
Tiina Sjöberg, hoitajapalvelut
Puh. 043 826 4386