Sote-uudistus tehdään yhdessä!

18.7.2017Blogi

Tehokkaasti ja laadukkaasti toimivasta terveydenhuollosta hyötyy koko yhteiskunta. Terveystalo tuo julkisiin palveluihin uudenlaista kumppanuutta – yhdistämällä julkisen ja yksityisen parhaat puolet luodaan paras mahdollinen sote-järjestelmä, ja siten myös jokaiselle suomalaiselle paras mahdollinen hoito.

Sote- ja maakuntamuutos kuuluu Suomen suurimpiin uudistuksiin – vastaavaa ei ole missään maailmassa ennen tehty. Muutoksen tavoitteena on turvata kaikille suomalaisille yhdenvertaiset palvelut. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan sekä rakenteiden että toimintatapojen uudistamista. Rakenteista puhutaan uudistuksessa paljon, tekemisestä vähemmän.

– Muutoksessa onnistuminen mitataan ennen muuta siinä, onnistummeko digitaalisessa loikassa ja kustannustehokkuuden merkittävässä lisäämisessä. Onnistumista mittaa myös se, saammeko ihmiset voimaantumaan omaan hyvinvointiinsa liittyvissä asioissa, listaa Terveystalon julkisten palvelujen liiketoimintajohtaja Laura Räty.

– Yhteistyö on yksi suomalaisen järjestelmän kulmakivistä nyt ja tulevaisuudessa. Sote-muutoksessa haetaan kestäviä, pitkän aikavälin ratkaisuja. Terveystalo on luotettava julkisen sektorin kumppani: olemme Suomen suurin yksityinen terveyspalvelualan yritys. Toimimme koko maassa ja tunnemme eri alueiden paikalliset piirteet. Uskomme, että entistä parempi suomalainen kansanterveys rakentuu yhteistyössä, ei vastakkainasettelussa, Räty jatkaa.

Sote-uudistus koskettaa kaikkia kansalaisia. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisia terveydenhuollon palveluita tulevaisuudessa on tarjolla.

– Kansalaisten pitäisi voida vertailla palveluita niiden laatuun pohjautuen. Terveystalo mittaa palveluidensa laatua jatkuvasti ja kertoo tuloksista avoimesti: julkaisimme keväällä alan ensimmäisen laatukirjan, jossa laatuun liittyvä data on vapaasti kaikkien luettavissa. Toivommekin, että muut terveysalan toimijat innostuisivat seuraamaan esimerkkiä ja kertomaan palveluidensa laadusta avoimesti, Räty kertoo.

Parhaat mahdolliset palvelut jokaisen ulottuville

Perusterveydenhuollon palveluiden saatavuudessa on pitkään ollut parantamisen varaa. Hyvin toteutettu valinnanvapaus varmistaa, että kansalaiset saavat ne palvelut, jotka heille kuuluvat.

– Kansalaisen vapaus valita oma perusterveydenhuollon palveluntuottajansa lisää kilpailua. Meille se merkitsee kannustinta tehdä asiat joka päivä paremmin kuin eilen. Kun terveydenhuolto on laadukkaasti ja tehokkaasti tuotettua, koko suomalainen yhteiskunta hyötyy, toteaa Räty.

Laaja palveluvalikoima ja tuhansien huippuammattilaisten joukko tekevät Terveystalosta toimivan kumppanin julkiselle sektorille. Valtakunnallisen toimipisteiden verkoston lisäksi Terveystalon etuna on vahva digitaalinen osaaminen: käytössä ovat viimeisimmät sähköiset työkalut ja saatavilla muun muassa lääkärin chat- ja videovastaanottomahdollisuus sekä oman terveyden seurantaa tukeva mobiilisovellus.

Suurikokoisen toimijan roolista huolimatta myös paikalliselle toiminnalle on tilaa:

Valtakunnallisena terveysalan toimijana voimme olla avuksi niin suurissa ja strategisissa kuin pienissä ja paikallisissakin ongelmissa. Voimme esimerkiksi auttaa, jos jonot venyvät pitkiksi, tai jos leikkaussalissa tapahtuu vesivahinko ja käyttöön tarvitaan tilapäisiä tiloja, Räty havainnollistaa.

Laura Räty
Laura Räty Liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut