Tervola valitsi Terveystalon perusterveydenhuollon ja työterveyden kumppaniksi

21.9.2018

Tervola on valinnut Terveystalon tuottamaan kunnan perusterveydenhuollon palveluja 1.10.2018 alkaen. Terveystalo vastaa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluista, kuntalaisten suunterveyden hoidosta sekä kunnan omista työterveyspalveluista.

Terveystalo ja Tervolan kunta allekirjoittivat kesäkuussa 2018 yhteistyösopimuksen terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta kymmenen vuoden ajaksi. Sopimus sisältää Tervolan kunnan perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut sekä Tervolan kunnan väestön tarpeisiin pohjautuvat suunterveydenhoidon palvelut. Lisäksi sopimus kattaa kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden sekä järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien yritysten työterveyspalvelut.

Yhteistyön tavoitteena on palvelujen laadun takaaminen sekä paikallisen palveluvalikoiman kehittäminen ja uudistaminen.

– Kumppanuus mahdollistaa meille terveydenhuollon kustannusten hallinnan ja ennakoitavuuden pitkällä aikavälillä. Sopimuksen ansiosta voimme taata kuntalaisille lähipalvelujen jatkuvuuden ja laajemmat palveluajat myös virka-aikojen ulkopuolella sekä varmistaa terveydenhuollon riittävät ja pysyvät henkilöstöresurssit ja paikallisten työpaikkojen säilymisen, sanoo Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska.

– Haluamme olla mukana kehittämässä laadukasta, ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa yhteistyössä Tervolan kunnan kanssa. Isona, valtakunnallisena toimijana ja Suomen suurimpana työterveyspalvelujen tarjoajana Terveystalo tuo kuntalasille innovatiivisia terveydenhuollon palveluja, kuten Lääkäri-chatin ja muita digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja, joita kehitetään yhdessä henkilökunnan ja kuntalaisten kanssa vastaamaan palvelujen tarvetta, sanoo Terveystalon sote-ulkoistusten johtaja Mikaela Westergård.

Sopimus alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2028. Työterveyssopimukset on tehty toistaiseksi voimassa olevina.

Lisätietoja medialle:
Tervola: Mika Simoska, kunnanjohtaja, p. 040 506 2928
Terveystalo: Mikaela Westergård, johtaja, sote-ulkoistukset ja terveyskeskus ulkoistukset, p. 050 430 2406