Laadukas seulonta löytää rintasyövän varhain

2.5.2018

Terveystalo toimii noin 250 kunnan seulontakumppanina. Vuonna 2016 Terveystalossa löydettiin yli neljännes Suomen rintasyöpätapauksista.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, joka voidaan havaita varhaisessa vaiheessa rintasyöpäseulonnan avulla. Yli neljäsosa Suomessa vuosittain todettavista rintasyövistä löytyy Terveystalon seulonnoissa. Suomalaiset 50–69-vuotiaat naiset saavat kutsun rintasyöpäseulontaan joka toinen vuosi, ja vuonna 2016 245 085 naista kutsuttiin seulontaan Terveystaloon. 

– Rintasyöpäseulonta tehdään mammografiatutkimuksella, jossa rinta kuvataan kahdesta suunnasta. Diagnoosi varmistetaan röntgen- ja ultraäänitutkimuksilla sekä niiden yhteydessä otettavilla koepaloilla. Laadukkaan rintasyöpäseulonnan laatu pohjautuu hyvin organisoituun seulontaprosessiin. Kuvaus tulee suorittaa ammattitaitoisesti asianmukaisella laitteistolla ja järjestelmillä, kertoo Soile Komssi, kuvantamisen palvelujohtaja Terveystalosta.

Seulonta vaatii seurantaa

Mammografiatutkimuksen laatuun vaikuttaa kuvat tulkitsevan radiologian erikoislääkärin ammattitaito ja kokemus. Seulonnassa otettavat kuvat tulkitsee kaksi radiologian erikoislääkäriä, joista toisella on oltava mammografiaseulonnan erityispätevyys.

– Valtaosalla Terveystalon seulontoja tekevistä radiologian erikoislääkäreistä on tämä pätevyys. Ammattitaidon lisäksi on erityisen tärkeää mitata kuvausketjun laatua sekä optimoida kuvanlaatua ja tutkimuksessa saadun säteilyannoksen määrää aktiivisesti, toteaa Terveystalon seulontapäällikkö Päivi Rahko.

Kuvantamispalvelujen vuosittaisen auditoinnin lisäksi Terveystalossa seurataan seulontakuvausten laatua teknisillä laadunvarmistustesteillä, sädeannosmittauksilla sekä röntgenhoitajien itsearvioinneilla. Seulonnasta huolehtiva palvelupäällikkö tarkkailee seulontojen etenemistä reaaliaikaisesti.

– Seulontojen laatumittareita, kuten alueellista osallistumisaktiivisuutta ja prosessin läpimenoaikaa seuraa mammografiaseulontojen oma laadunohjausryhmä. Lisäksi meillä seurataan seulontoja tekevien lääkärien ja hoitajien työtä – mittarien avulla voidaan nähdä lääkärikohtaisesti, kuinka suuri osa potilaista lähetetään jatkotutkimuksiin, ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin, kertoo Rahko.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä

  • Rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista.
  • 50–69-vuotiaat naiset kutsun rintasyöpäseulontaan joka toinen vuosi.
  • Rintasyöpäseulonta toteutetaan mammografiatutkimuksella, ja tarvittaessa asiakas kutsutaan jatkotutkimuksiin.
  • Terveystalo toimii noin 250 kunnan seulontakumppanina ja on Suomen suurin mammografiaseulonnan tuottaja.

Terveystalon palvelut vastaavat kaikkiin julkisen sektorin terveydenhuoltotarpeisiin – toivotun laajuuden mukaisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.