Terveystalon henkilöstöpalveluissa lääkärityytyväisyys kasvoi huippulukemiin

26.5.2021

Terveystalon julkiset palvelut tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille ja sairaanhoitopiireille noin 2000 ammattilaisen voimin. Viime vuonna henkilöstöpalveluissa käynnistettiin mittava laadun kehittämisen ja mittaamisen ohjelma, jonka osana alettiin systemaattisesti parantaa muun muassa ammattilaiskokemusta. Jo vuodessa on saatu merkittäviä tuloksia aikaan.

Ylilääkäri Johan Sanmark seisoo pihallaHenkilöstöpalveluiden ylilääkäri Johan Sanmark

Laadun kehitystyö käynnistyi viime vuonna, kun henkilöstöpalveluiden ylilääkäri Johan Sanmark kollegoineen pohti henkilöstövuokraustoiminnan perustaa. Tyypillisesti henkilöstöpalveluita koskeva keskustelu sekä julkisen sektorin kilpailutukset nojaavat pääosin hintaan.

– Meistä pelkän hinnan vertaileminen ei ole kestävää pitkässä juoksussa, ja siksi kannustamme julkisia toimijoita kilpailuttamaan henkilöstövuokrausta myös laadun näkökulmasta. Uskomme, että tästä hyötyvät niin potilaat, ammattilaiset kuin tilaajaosapuoli eli kunta tai sairaanhoitopiiri, Sanmark kuvaa.

Samaan aikaa henkilöstöpalveluissa haluttiin vahvistaa työhyvinvointia esimerkiksi laadukkaaseen perehdytykseen ja ammatillisten kehittymismahdollisuuksiin panostamalla. 

– Osana tätä kehitystyötä loimme laatumittariston, jonka tuloksista raportoimme avoimesti verkkosivuillamme. Mittariston rakentaminen haastoi meidät tarkastelemaan sisäisesti, mitä laatu ja laadusta puhuminen aidosti meille tarkoittaa. Emme ole nähneet muilla sote-alan henkilöstöpalveluilla vastaavaa avointa raportointia, mutta toivomme esimerkkimme innostavan myös muita, hän jatkaa.

Henkilöstöpalveluiden laatumittaristo koostuu neljästä teemasta: ammattilaisten suositteluhalukkuutta kuvaavasta eNPS-mittarista, päivystävien lääkäreiden perehdytyksen toteutumisesta, korvatuista potilasvahingoista sekä päivystyksen lääkäriresurssin turvaamisesta eli siitä, kuinka monta eri lääkäriä tarvitaan tuottamaan yhden täysiaikaisen (FTE eli Full Time Equivalent) lääkärin työpanos päivystyksessä.

Panostus lääketieteelliseen johtamiseen näkyy

Ammattilaiskokemusta kuvaava eNPS mittaa sitä, miten halukkaita lääkärit ovat suosittelemaan Terveystaloa työnantajana. Tulokset ovat Terveystalon henkilöstöpalveluissa huippuluokkaa: luku on lääkärien osalta peräti 45. 

– Viime syksyn ammattilaiskyselyssä eNPS-luku oli 26. Olemme panostaneet merkittävästi muun muassa lääketieteellisen johtamisen kehittämiseen, joten on palkitsevaa nähdä, että se näkyy lääkäreiden tyytyväisyydessä ja suositteluhalukkuudessa näinkin huomattavalla tavalla. Hallinnon yhteyshenkilöiden tukea ja osaamista lääkärit ovat arvostaneet jo pitkään, ja halusimme tuoda tähän rinnalle vahvasti ammatillisen tuen elementtejä, Sanmark kuvaa. 

– Näen merkittävänä laatutekijänä juuri ammattilaiskokemuksen. Kun osaava ja sitoutunut ammattilainen saa kattavan perehdytyksen ja viihtyy työssään, vaihtuvuus esimerkiksi päivystyspalveluissa on alhaisempaa. Tämä näkyy parhaimmillaan sekä potilaan että tilaaja-asiakkaan kokemana laatuna, hän jatkaa.

Terveystalon henkilöstöpalveluissa lääkäri voi tehdä monipuolisesti erilaisia töitä. Työskentelymahdollisuuksia on muun muassa vastaanotto- ja päivystyspalveluissa ympäri Suomea sekä etäpalveluissa. 

–  Moni viihtyy henkilöstöpalveluissa juuri monipuolisen työnkuvan vuoksi. Työmahdollisuudet räätälöidään lääkärin ja tilaaja-asiakkaan toiveiden mukaan. Henkilöstöpalveluissa lääkäri saa keskittyä omaan työhönsä, sillä tukenaan ovat hallinnossa työskentelevät yhteyshenkilöt sekä vastaavat lääkärit. Uskon, että myös tämä näkyy korkeana ammattilaistyytyväisyytenä, Sanmark päättää.