Sauma Lastensuojelun tavoitteena on olla yksi Suomen johtavista lastensuojelupalveluiden tuottajista

24.6.2021

Terveystalon lastensuojelupalveluiden ytimen muodostavat laatu, vaikuttavuus ja nuorten aito osallisuus. Lähivuosina Sauma Lastensuojelusta muodostuu merkittävä toimija lastensuojeluun.

Sauma keskittyy moniammatillisesti toteutettaviin vaativan lastensuojelun palveluihin, joissa yhdistyy lastensuojelun ja terveydenhuollon osaaminen. Terveystalon entuudestaan vahva osaaminen mm. psykiatrian, päihdelääketieteen sekä terapia- ja kuntoutuspalveluiden osalta mahdollistaa jatkossa monipuolisten palveluiden tarjoamisen valtakunnallisesti. 

–  Sauma Lastensuojelun tavoitteena on olla yksi Suomen johtavista lastensuojelupalveluiden tuottajista. Tässä voimme onnistua ainoastaan, jos tarjoamme nuorille parasta apua, perheille parasta tukea ja työntekijöille parhaat edellytykset onnistua ja kehittyä työssään. Sauman toiminnan tarkoituksena on pystyä vastaamaan nuorten tarpeisiin kokonaisvaltaisesti, kertoo Terveystalossa lastensuojelupalveluista vastaava aluejohtaja Tarmo Pekola.

Sauma Lastensuojelun yksiköiden palvelut ovat tarkoitettu psyykkisesti tai päihteillä oireileville lapsille, joiden kuntoutustarpeeseen ei vastata muualla, ja joilla on tarve moniammatillisen työryhmän kuntoutukseen. Tukeutumalla Terveystalon olemassa olevaan osaamiseen Sauma yhdistää lastensuojelun ja terveydenhuollon palvelut vahvasti saman katon alle. Yksiköissä tehdäänkin tiivistä yhteistyötä lapsen muun verkoston, kuten perheen ja koulun, mutta myös erikoissairaanhoidon kanssa. Moniammatillinen tiimi mahdollistaa laadukkaan ja yksilökeskeisen hoidon myös haastavissa tilanteissa. 

–  Sauma Lastensuojelun toiminnassa laatu ja vastuu ovat jokapäiväisessä toiminnassa ja arjen valinnoissa näkyviä kantavia arvoja. Tarkoitus on löytää uusia, tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja lastensuojelun sijaishuollon erityis- ja vaativan tason hoitoon, Pekola kertoo. 

Maaliskuussa Keltaisen Kartanon Kuntoutus Oy, Nuorten Sutelan toiminta siirtyi osaksi Terveystalon Sauma Lastensuojelua. Etelä-Savossa kahdessa yksikössä toimiva Nuorten Sutela on keskittynyt erityistason laitospalveluihin nuorille. 15 vuoden ajan nuorten vaativan päihdekuntoutuksen alalla toiminut Nuorten Sutela on yksi alan edelläkävijöistä kuntoutusmallien kehittämisessä. 

Ensimmäisenä kokonaan uutena yksikkönä aukesi toukokuussa 6-paikkainen vaativan tason lastensuojeluyksikkö Sauma Kodit Tuusula. Yksikön asiakkaat ovat pääsääntöisesti yli 12-vuotiaita, joilla voi olla voimakasta psyykkistä oireilua, masennusta, syömishäiriöitä, pakko-oireita tai itsetuhoisuutta. Työskentely perustuu terapeuttisen laitoskasvatukseen, jossa yhdistyy terapeuttinen ja sosiaalipedagoginen orientaatio.

–  Tuusulassa, kuten kaikissa tulevissakin Sauma Lastensuojelun yksiköissä, toiminnan päämääränä on nuoren itsensä kokema hyvä elämänlaatu ja kuntoutuminen sekä laitoshoidon tarpeen lyheneminen ja/tai lapsen kevyempien palveluiden piiriin siirtyminen, Pekola summaa. 

Lue lisää Sauman verkkosivuilta.