Perusterveydenhuollon saatavuutta ja valinnanvapautta lisätään kapitaatiorahoitteisella palvelusetelikokeilulla – Jo tuhannet espoolaiset ovat listautuneet palveluseteliasiakkaiksi

4.11.2020

Yhteensä 25 000 espoolaista voi valita yksityisen palveluntuottajan terveysasemakseen kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Terveystalo Espoontori on mukana viisivuotisessa kokeilussa, joka alkoi tämän vuoden toukokuussa Espoon keskuksen alueella. Kokeilulla pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta ja lisäämään asiakkaan valinnanvapautta.

Palvelusetelikokeilussa asiakas saa valita terveysasemansa julkisten ja yksityisten terveysasemien joukosta. Espoon kaupunki maksaa yksityiselle palveluntuottajalle kiinteän korvauksen jokaisesta perusterveydenhuollon asiakkuudesta. Kiinteän kapitaatiohinnoittelun avulla yksityiselle palveluntuottajalle listautuneiden asiakkaiden kustannukset ovat kaupungilla tiedossa jo etukäteen, eikä yllätyksiä kustannuksissa pääse syntymään. 

Palvelusetelitoiminta perusterveydenhuollossa on tällaisessa laajuudessa uutta. Listautumalla yksityisen terveysaseman asiakkaaksi asiakas saa käyttöönsä samat perusterveydenhuollon palvelut samaan hintaan kuin julkiselta terveysasemalta. Palveluseteli oikeuttaa kokonaisasiakkuuteen, ei pelkästään yksittäiseen käyntiin. Jo tuhannet espoolaiset ovat käyttäneet valinnanmahdollisuutta hyväksi. 

Palvelujen saatavuus sekä asiakastyytyväisyys ovat korkealla tasolla 

Koronaepidemiasta huolimatta Terveystalon Espoontorin terveysasematoiminta on lähtenyt käyntiin loistavasti. Palvelun saatavuus Terveystalossa on ollut koko kokeilun ajan hyvä: T3-aika lääkärille on ollut toiminnan aikana kuukausittain yhdestä seitsemään päivää, ja chatin kautta palvelua saa heti. Hoitoon palvelusetelillä pääsee nopeasti: joissakin kaupungeissa hoitoonpääsyaika saattaa olla useita kymmeniä päiviä, kun Terveystalo Espoontorissa puhutaan päivistä. Asiakastyytyväisyyttä kuvaavan NPS-luku oli lokakuussa 80, ja asiakaspalautteissa on noussut erityisesti esiin asiantunteva ja ystävällinen palvelu. 

Kunnat kamppailevat palveluntuotannon haasteiden kanssa, ja Espoon kaupunki on palvelusetelikokeilulla varmistanut nopeat ja sujuvat palvelut asukkailleen. Yhteistyön ansiosta julkisen perusterveydenhuollon asiakkaat saavat muun muassa lisää valinnanvapautta ja hyötyvät Terveystalon digitaalisista palvelukanavista. 

Espoontori

Terveystalo Espoontori palvelee monipuolisesti eri asiakasryhmiä  

Palvelusetelikokeilussa on mukana Terveystalon Espoontorin yksikkö. Henkilökunta on ottanut vastaan perusterveydenhuollon asiakkaita kokeilun alusta lähtien. Yksikkö palvelee myös työterveys- ja yksityisasiakkaita kuten aikaisemmin, joten siirtyminen potilasryhmästä toiseen vaatii henkilökunnalta osaamista ja tarkkuutta. Osa henkilökunnasta on nimetty ainoastaan julkisen perusterveydenhuollon asiakkaille. 

Espoontorin terveysasemapalveluiden palveluvalikoimaan kuuluu hoidon tarpeen arviointi, sairaanhoitajan vastaanotto, yleislääkäritasoinen hoito tutkimuksineen, terveysneuvonta ja kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. 

Tärkeä osa Espoontorin toimintaa on Terveystalon asiakaspalvelukeskuksen asiantunteva sairaanhoitajatiimi, joka tekee perusterveydenhuollon asiakkaiden hoidontarpeen arviointia puhelimessa ja varaa ajat asiakkaille. Espoontorin asiakkaat pääsevät perinteisen vastaanoton lisäksi hoitajan vastaanotolle chatin kautta. Hoitaja-chatissa voidaan hoitaa nopeasti ja kätevästi sellaiset vaivat, jotka eivät vaadi fyysistä vastaanottoa. Hoitaja-chat on asiakkaille ainutlaatuinen palvelu, sillä se ei ole vielä yleisesti käytössä julkisessa terveydenhuollossa. 

Lisätietoja Terveystalon palveluista Espoon palvelusetelikokeilussa saat tästä.