Perusterveydenhuollon saatavuutta ja valinnanvapautta lisätään kapitaatiorahoitteisella palvelusetelikokeilulla Espoossa

17.9.2020

Yhteensä 25 000 espoolaista voivat valita yksityisen palveluntuottajan terveysasemakseen kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Palvelusetelitoiminta perusterveydenhuollossa on tällaisessa laajuudessa uutta. Kokeilu alkoi 1.5.2020 Espoon keskuksen alueella ja kestää yhteensä viisi vuotta. Kokeilulla pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta ja lisäämään asiakkaan valinnanvapautta.

Palvelusetelikokeilussa asiakas saa valita terveysasemansa julkisten ja yksityisten terveysasemien joukosta. Espoon kaupunki maksaa yksityiselle palveluntuottajalle kiinteän korvauksen jokaisesta perusterveydenhuollon asiakkuudesta. Kiinteän kapitaatiohinnoittelun avulla yksityiselle palveluntuottajalle listautuneiden asiakkaiden kustannukset ovat kaupungilla tiedossa jo etukäteen, eikä yllätyksiä kustannuksissa pääse syntymään. 

Listautumalla yksityisen terveysaseman asiakkaaksi, asiakas saa käyttöönsä samat perusterveydenhuollon palvelut samaan hintaan kuin julkiselta terveysasemalta. Palveluseteli oikeuttaa kokonaisasiakkuuteen, ei pelkästään yksittäiseen käyntiin. Jo tuhannet espoolaiset ovat käyttäneet valinnanmahdollisuutta hyväksi.

Terveystalo Espoontori on mukana terveysasemapalveluiden palvelustelikokeilussa

Kokeilussa on mukana Terveystalon Espoontorin yksikkö. Henkilökunta on ottanut vastaan perusterveydenhuollon asiakkaita kokeilun alusta lähtien. Yksikkö palvelee myös työterveys- ja yksityisasiakkaita kuten aikaisemmin, joten siirtyminen potilasryhmästä toiseen vaatii henkilökunnalta osaamista ja tarkkuutta. Osa henkilökunnasta on nimetty ainoastaan julkisen perusterveydenhuollon asiakkaille.

Espoontorin terveysasemapalveluiden palveluvalikoimaan kuuluu hoidon tarpeen arviointi, sairaanhoitajan vastaanotto, yleislääkäritasoinen hoito tutkimuksineen, terveysneuvonta ja kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Tärkeä osa Espoontorin toimintaa on Terveystalon asiakaspalvelukeskuksen asiantunteva sairaanhoitajatiimi, joka tekee perusterveydenhuollon asiakkaiden hoidontarpeen arviointia puhelimessa ja varaa ajat asiakkaille. Espoontorin asiakkaat pääsevät perinteisen vastaanoton lisäksi hoitajan vastaanotolle chatin kautta. Hoitaja-chatissa voidaan hoitaa nopeasti ja kätevästi sellaiset vaivat, jotka eivät vaadi fyysistä vastaanottoa. Hoitaja-chat on asiakkaille ainutlaatuinen palvelu, sillä se ei ole vielä yleisesti käytössä julkisessa terveydenhuollossa.

Espoontori

Lääkärille pääsee nopeasti ja asiakastyytyväisyys on Espoontorilla huippuluokkaa

Koronaepidemiasta huolimatta Espoontorin terveysasematoiminta toiminta on lähtenyt käyntiin loistavasti. Palvelun saatavuus Terveystalossa on ollut koko kokeilun ajan hyvä. T3-aika lääkärille on ollut kuukausittain yhdestä viiteen päivään. Chatin kautta palvelun saa heti. Hoitoon pääsee meillä nopeasti, sillä joissakin kaupungeissa hoitoonpääsyaika saattaa olla useita kymmeniä päiviä. Asiakastyytyväisyyttä kuvaavan NPS-luku oli elokuussa 92. Asiakaspalautteissa on noussut esiin asiantunteva ja ystävällinen palvelu.

Kunnat kamppailevat palveluntuotannon haasteiden kanssa, ja Espoon kaupunki on palvelusetelikokeilulla varmistanut nopeat ja sujuvat palvelut asukkailleen. Yhteistyöllä Terveystalon kanssa, julkisen perusterveydenhuollon asiakkaat saavat muun muassa lisää valinnanvapautta ja hyötyvät Terveystalon digitaalisista palvelukanavista.

Lisätietoja Terveystalon palveluista Espoon palvelusetelikokeilussa saat tästä.