Päivystystyö terveemmäksi

26.9.2019

Eri toimijat ja lääkärit ovat kipuilleet päivystysongelmien kanssa vuosia. Suurimpia haasteita ovat ammattilaisten saatavuus, lääkärien kova työtaakka sekä epäterveet kilpailutukset. Päivystyksen kehittäminen ja aito yhteistyö osapuolten välillä sekä yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta on tallaantunut haasteiden jalkoihin. Terveystalossa on kyllästytty alalla samoina toistuviin ongelmiin, ja päivystystyön toimintamallia on rakennettu uusiksi.

Terveystalo lanseeraa kehittämäänsä mallia, jossa päivystyslääkäreille luodaan otollisemmat raamit työnteolle ja päivystystoimintaa suunnataan yhteiskunnallisesti kestävämpään suuntaan. Tavoitteena on nostaa päivystystyö takaisin sille kuuluvaan arvoonsa. Hintakilpailulla muutosta ei haeta, vaan epäterveestä hinnoittelusta hakeudutaan pois. Uudistukset pohjaavat työn houkuttelevuuden ja työympäristön kehittämiseen. 

Terveystalon päivystysliiketoiminnan vastuulääkäri Johan Sanmark on innoissaan kehitystyöstä.

- Asioiden on mentävä eteenpäin. Aloitin itse päivystystyön kandina heti, kun se oli mahdollista. Ensimmäiseksi toimin sisätautien päivystyspoliklinikalla Helsingissä ja sen jälkeen varalääkärinä ja virka-ajan ulkopuolisena päivystäjänä vuosia. Olen päivystänyt myös suorassa työsuhteessa kuntaan ja tehnyt todella paljon erityyppisiä kliinisiä töitä.

Yhä edelleen Sanmark pukee lääkärin takkinsa ylleen ja kohtaa päivystyspotilaat Terveystalon julkisten palveluiden toimipisteissä eri puolilla Suomea pari kertaa viikossa. Tuleva pitkä vuoro on Kotkassa, viimeisin juuri tehtynä Jorvissa. Kentältä kuulemansa ja kokemansa Sanmark tuo hallinnollisiin tehtäviin neljänä päivänä viikossa.

- Minusta piti alun perin tulla anestesialääkäri, mutta tulikin vastakohta, ”toimistolääkäri”. Valitsin nämä työt, kun näin ja näen käytännössä, että kehitettävää on paljon ja asioita voi tehdä paremmin.

Pirstaleista, yksinäistä ja kuormittavaa työtä vielä monin paikoin

Alalla on riittänyt lääkärin näkökulmasta haasteita niin työkuorman, seniorituen, tietojärjestelmien kuin vähäisen palautteensaannin suhteen. Toimintaa mutkisti päivystysasetus, joka siirsi yleislääketieteen päivystyspotilaat sairaaloihin.

- Päivystysasetuksen myötä lopetettiin Suomessa lukuisa määrä terveyskeskuspäivystyksiä. Vähentämällä päivystysyksiköitä ja keskittämällä perustason potilaita isoihin yhteispäivystyksiin luotiin tausta nykyhaasteille. Samalla ei varmistettu yleislääketieteen osaajia etulinjaan. Siinä auttaisi paljon päivystystyön ottaminen mukaan koulutuspalveluna kaikkien tuottajien kautta tehtynä, sanoo Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäri Jarmo Kantonen.

Hintakilpailulle stoppi

Valtaosassa sairaalapäivystyksiä luotettiin myös pitkään ostopalvelulääkäreihin, joka oli vaivaton ja melko halpa tapa järjestää lääkärityövoima. Näinä vuosina etenkin niin sanottu yle-linjan kehitystyö saattoi jäädä vähemmälle huomiolle. Työkuorma sekä seniorituen ja koulutuksen vähäisyys kaihersivat myös lääkärikuntaa.

- Olosuhteet loivat pohjan tilanteelle, jossa päivystäviä lääkäreitä oli yhä vähemmän, ja toiminnan kehittämisen sijaan paikattiin tilannetta ajamalla päivystystyönantajat rajuun keskinäiseen palkkakilpailuun. Hintakilpailuun, jota julkinen terveydenhuolto ei pidemmän päälle kestä, summaa Kantonen. 

Nyt tilanteeseen on havahduttu ja Terveystalo haluaa parantaa tilannetta omin keinoin. HUSin ideaa, jossa yleislääkärien koulutusohjelmassa päivystyksen saa aloittaa kevennetysti, alaa tarkasti seuraava Johan Sanmark kehuu. Myös Terveystalossa on käytössä toimintamalli, jossa uraansa aloitteleva saa tehdä ensimmäiset työvuoronsa ylimääräisenä lääkäriresurssina niin halutessaan. 

Monenlaista tukea työhön

Kaikkiaan Terveystalolla on 55 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tasoista päivystyspistettä ympäri Suomen. Päivystyslääkäreille kehitetyssä uudessa mallissa Terveystalo lupaa, että päivystystyöhön sitoutuva yleislääkäri voi osallistua koulutuksiin työnantajan tukemana, Lääkäriliiton suosittelemilla palkallisilla koulutuspäivillä. Työhyvinvointia tuetaan takaamalla, että työ joustaa, kun elämäntilanne sitä vaatii. Tämän lisäksi päivystäjille pilotoidaan työnohjausta ja luodaan aivan uusi palautejärjestelmä, joka tukee lääkärin kehitystyötä ja on ainutlaatuinen Suomessa. Myös seniorituki on vakioitu.

- Emme hae kehitystyöllämme pikavoittoja, vaan etsimme pysyviä ja sitoutuneita lääkäreitä, jotka kokevat päivystystyön omaksi. Muutoksen haluamme tehdä niin lääkäreiden, tilaajien kuin potilaiden suuntaan kestävällä tavalla siten, että koko yhteiskunta hyötyy työstämme. Päivystystyö itsessään on ihan mahtavaa, en tekisi tätä muuten vuodesta toiseen, päättää Sanmark.

Jätä yhteystietosi TÄSTÄ ja pyydä lisätietoja Terveystalon päivystystyömallista lääkärille.