Ikääntyneiden lääkäripalveluilla lisää resurssia päivystykseen Oulussa

1.4.2019

Terveystalo ja Oulun kaupunki aloittivat joulukuussa 2018 pilotin tehostetun palveluasumisen asiakkaiden vastuulääkärimallista Myllyojan hyvinvointikeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda jatkuvuutta hoivakotiasukkaiden hoitoon ja vähentää turhaa päivystyksen käyttöä. Pilotissa on tällä hetkellä 220 asukasta seitsemästä hoivakodista. Pilotin avulla pyritään ikääntyneiden tarkoituksenmukaiseen hoitoon asukkaan omassa hoivakodissa ja antamaan kaupungille uusia työvälineitä ikääntyneiden paremman hoidon järjestämiseksi.

Oulun Myllyojan alueella sijaitsee useita tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Tarve pilotille syntyi, sillä hoivakotien asukkaat ovat käyttäneet päivystystä iltaisin ja viikonloppuisin, ja tämä kuormittaa päivystystä ja erityisesti ikäihmistä itseään. Heidän vaivansa ovat useimmiten sellaisia, joiden hoitamiseen soveltuisivat paremmin muut kuin päivystykselliset keinot. Päivystyksessä ikääntynyttä hoitaa vaihtuva lääkäri, vaikka asiakkaan edun mukaista olisi, että hänellä on yksi nimetty vastuulääkäri, joka on perillä kokonaisvaltaisesti hänen tilanteestaan. 

Ikääntyneiden palvelut

Pilotissa työskentelee kaksi Terveystalon lääkäriä, yleislääketieteen erikoislääkäri Annamari Niemi ja geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Hannu Ruokolainen. Pysyvä hoitosuhde ennalta ehkäisee päivystyskäyntiin johtaneita ongelmia ja antaa hoivakodin henkilöstölle paremmat valmiudet huolehtia ikäihmisten tarpeista. Näin voidaan tehdä tarvittaessa myös hoidon tarpeen linjauksia, joista keskustellaan yhdessä asiakkaiden, hoitajien ja omaisten kanssa.

Yhteistyön alussa kaikille asukkaille on tehty geriatrinen kokonaisarvio. Uusille asukkaille tehdään aloitusarvioita sitä mukaa, kun he ehtivät kotiutua yksikköön. Lähikiertoja, joissa keskitytään ikääntyneen kokonaisvaltaiseen hoitoon, on tehty Oulussa lyhyiden välimatkojen vuoksi kahden viikon tai kuukauden välein riippuen yksikön koosta. Ikääntyneen hyvä hoito ei kuitenkaan vaadi lähikiertoja näin usein, sillä hoitajilla on akuutteja asioita varten mahdollisuus konsultoida lääkäriä etäyhteyden avulla.

Ikääntyneen läheisen terveys huolestuttaa omaisia ja pidämme tärkeänä, että myös omaisille annetaan mahdollisuus osallistua läheisensä hoitoon. Oulun kaupungin pilotin käynnistyttyä järjestimme ikääntyneiden omaisille infotilaisuuden, jossa keskusteltiin Terveystalon tuottamista lääkäripalveluista ja annettiin omaisille mahdollisuus tutustua ikääntyneen vastuulääkäriin.

Terveystalon vastuulääkärimallin edut

Terveystalossa on laaja kokemus suomalaisten kuntien arjesta ja haasteista erityisesti ikääntyneen väestön palveluissa. Vastuulääkärimalli on ollut palveluvalikoimassamme vuodesta 2011 ja tällä hetkellä tuotamme yli 13 000 ikääntyneen asiakkaan lääkäripalvelut ympäri Suomen.

Ikääntyvän asiakkaan hoitoon liittyy omia erityispiirteitään. Vastuulääkärimallissa geriatrinen osaaminen kohdennetaan entistä paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin osin etäyhteyden avulla. Olennaista on hoitosuhteen pysyvyys ja toimiva yhteistyö hoivakodin henkilökunnan kanssa. Asiakasta hoitaa yksi nimetty yleislääkäri, jolla on kokemusta ja erityisosaamista ikääntyneen asiakkaan hoidosta. Lääkärimme ovat yksikön henkilökunnan tukena, ja henkilökunnan on mahdollista tavoittaa lääkäri nopealla vasteajalla, joka vähentää ikääntyneiden tarpeetonta lähettämistä päivystykseen.  Lääkärin lähityö kohdennetaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen geriatriseen arvioon, jonka perusteella hoidon linjaukset pysyvät selkeinä ja lääkitys on tarkoituksenmukainen. Geriatrinen arvio selkeyttää hoitolinjauksia myös omaisten ja muun henkilöstön suuntaan, mikä on tärkeää erityisesti akuuteissa tilanteissa. Arvio voi sisältää myös hoitotahdon ja mahdollisen DNR päätöksen. Huolella tehdyn arvion turvin lääkärikonsultaatiot voidaan hoitaa suurelta osin etäyhteyden avulla.

NHG tutkii parhaillaan Terveystalon vastuulääkärimallin vaikuttavuutta Loviisassa ja Lapinjärvellä. Tutkimuksen tulokset valmistuvat kevään 2019 aikana. Oulun osalta tuloksia voidaan raportoida luotettavasti vasta ensimmäisen palveluntuotantovuoden jälkeen, varmistaaksemme, että aineistoa palveluntuotannosta on saatavilla riittävästi. 


Terveystalon palvelut vastaavat kaikkiin julkisen sektorin terveydenhuoltotarpeisiin – toivotun laajuuden mukaisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti.