Ikaalinen kiri erikoissairaanhoidon kustannukset kuriin

18.9.2019

Ikaalisissa erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät kaksi vuotta sitten budjetin. Kaupunki päätti korjata suunnan ja pestasi Terveystalon yhteistyökumppaniksi. Ikaalinen haki Terveystalon lähetekonsultaatiopalvelun avulla esikoissairaanhoidon kustannuksiin hallintaa ja potilaille tarkoituksenmukaisinta hoitoa. Hankkeeseen valittiin pilottikohteiksi sisätaudit, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmien hoito.

Ennen erikoissairaanhoidon lähetekonsultaatiohanketta yksittäisen potilaan lähete kulki Ikaalisten terveysasemalta pääosin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, kilpailutuksella oli hankittu osa peruserikoissairaanhoidon erikoislääkärikäynneistä. Uudessa lähetekonsultaatiomallissa kaikki sovitun erikoisalanlähetteet siirtyvät ensin Terveystalon hoitokoordinaattorin arvioitavaksi, joka konsultoi erikoislääkäriä tarvittaessa. Lähetekonsultaatiossa potilaalle esitetään tarkoituksenmukaisin ja yksikkökustannuksiltaan edullisin jatkohoitopaikka kolmesta eri hoitopolusta. Jos tarvetta jatkohoitoon erikoissairaanhoidossa ei tässä vaiheessa ole, puhutaan niin sanotusta ”paperikonsultaatiosta.” Tällöin terveysaseman lääkäri saa konsultaatiossa potilaan jatkohoito-ohjeet, jolloin asiakassuhde säilyy perusterveydenhuollossa.

Lähetekonsultaatiopalvelun alkaessa terveysasemien lääkäreiden kanssa käytiin läpi lähete- ja hoitokäytäntöjä kunkin erikoisalan osalta. Jos paperikonsultaatio ei riitä, vastaanotto, tarvittavat toimenpiteet ja jälkitarkastukset tehdään Terveystalossa. Jos potilaan vaiva on sen kaltainen, ettei se sovellu yksityisellä puolella hoidettavaksi tai se on edullisempaa tehdä julkisella, siirretään lähete sairaanhoitopiiriin.

Lähetemäärät ja kustannukset vähenivät merkittävästi vuodessa

Ikaalisissa toimien tuloksellisuutta tarkasteltiin maaliskuun 2018 ja helmikuun 2019 välinen aika ja verrattiin samaan ajankohtaan edellisvuonna. Tarkastelujaksolla erikoissairaanhoidon lähetemäärät laskivat 16 % sisältäen sekä kiireelliset että ei-kiireelliset lähetteet. Lähetemäärä väheni merkittävästi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Myös lähetteiden sisällön laatu kehittyi. Nettosäästöä kaupungille syntyi yli 500 000 euroa vuodessa. 

Lisätietoja antaa: Asiakkuusjohtaja Toni Siiskonen, toni.siiskonen@terveystalo.com, p. 040 512 3699