Eksote valitsi Terveystalon kumppanikseen ikääntyneiden lääkäripalveluihin

12.7.2021

Terveystalo voitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kilpailutuksen vanhainkotien ja vuodeosastojen lääkäripalveluista. Sopimuskausi kestää 1.10.2021–30.9.2023, minkä jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana.

Terveystalon lääkärit vastaavat sopimuskaudella noin 1900 asiakkaan perusterveydenhuollosta Eksoten alueen asumisyksiköissä tai vuodeosastoilla. Lisäksi geriatriaan perehtyneet lääkärit ovat ympärivuorokautisesti hoitohenkilökunnan tukena esimerkiksi asiakkaiden hoitolinjauksissa sekä päivystyskäyntien tarpeen arvioimisessa.

– Olemme toimineet Eksoten kumppanina ikääntyneiden lääkäripalveluissa aiemminkin, joten on hienoa päästä jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä. Ikääntyneiden lääkäripalvelussa on erityisen tärkeää huolehtia jatkuvuudesta: kun yksi ammattilainen tekee kokonaisvaltaisen geriatrisen arvion asiakkaasta ja vastaa hänen hoidostaan, voidaan mahdollisiin voinnin muutoksiin reagoida tarkoituksenmukaisesti ja viipymättä, kuvaa Terveystalon ikääntyneiden lääkäripalveluista vastaava johtaja Kati Hynninen.

Terveystalon ja Eksoten sopimus tarjoaa työtä noin 15 lääkärille, joilla on kokemusta geriatrisesta työstä.