Ei vain hippusellista hyvää vaan kasapäin hyvinvointia lapsille ja perheille

10.12.2019

Lastensuojelun haasteista on julkisissa keskusteluissa piirretty synkkä kuva, ja monet käytännön teot ovat väsähtäneet arjen alle. Terveystalossa haluttiin tarttua puheiden sijaan toimeen. Syntyi Hippu, joka antaa nopeasti apua lapsille ja nuorille.

Ensitöiksi lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia tukevan Terveystalon palvelun nimi Hippu voi herättää ihmetystä. Mistä Hipussa on kyse ja miksi Terveystalo on nimennyt palvelunsa Hipuksi? Hetken tuumailtua nimi tuntuu itsestään selvältä. Jo pienikin hippu oikeanlaista tukea voi auttaa lapsen tai nuoren oikeille raiteilla ja kultahipuista tai -jyvistähän lapsissa on ikään katsomatta kyse. Lapsen mieli mukautuu kullan tavoin ja on helposti muokattavissa, kun hetki on otollinen niin hyvässä kuin pahassa. 

Nuoret eivät huuda hätäänsä, vaikka viidennes ikäluokasta tarvitsee mielenterveyspalveluja

Kaikelle toimivalle avulle on Suomessa tarve, sillä viime vuosi oli lastensuojelun synkin. Mielenterveyspalveluja tarvitsevia 13-24 -vuotiaita nuoria oli yli 100 000 eli viidennes ikäluokasta. Suurin riski syrjäytyä on 12-16 -vuotiaana kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla (THL, Me-säätiö), mikä alleviivaa osaltaan varhaisten toimien välttämättömyyttä. Näille luvuille on tultava stoppi. Massaluvut kätkevät alleen jokaisen yksittäisen tragedian. 

Hipussa lapsen tai nuoren hätä huomioidaan heti. Lähete Hippu-palveluun voi tulla lastensuojelusta, sosiaalihuollosta tai oppilas- ja opiskelijahuollosta. Terveystalon ammattilaiset arvioivat lapsen tai nuoren tilanteen viimeistään kahden viikon sisällä ilmoituksesta ja ryhtyvät auttaviin toimiin.

Julkisissa palveluissa apua ja tukea saa odottaa yleensä pidempään. Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvio, jonka sisällä voidaan selvittää myös lastensuojelun tarve, vie enintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen alkaa vasta varsinainen asiakkuus ja sen myötä tukitoimet. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on puolestaan toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta, ja hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Käytännössä useilla paikkakunnilla hoitotakuun edellyttämiin aikarajoihin ei pystytä, eivätkä lastensuojelun tukitoimet toteudu riittävissä määrin.

Hipun aikuiset tulevat lapsen luo

Hipun ammattilaisten tuki tulee suoraan sinne, missä lapsi tai nuori on, kuten kouluun, kotiin, harrastuksiin tai kaikkiin näihin paikkoihin.  Hipun toiminnassa huomioidaan myös perhe ja sisarukset. Lapsi on osa perhettä ja perhe yhdessä muodostaa kokonaisuuden, jossa kaikki osaset vaikuttavat kaikkeen. On tärkeää, että tuki on kokonaisvaltaista, jotta todellinen muutos parempaan voi syntyä.   

Esimerkiksi Sysmässä hippumaista työskentelymallia on toteutettu käytännössä vuodesta 2017 lähtien, kun kunta ulkoisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa hoidettavaksemme. Uudenlaiset toimet näkyvät jo suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla, sillä Sysmässä lasten ja nuorisopsykiatrian käyttö on laskenut 64 % (2017-2019) ja lastensuojelun sijoitusten määrä 35 % (2016-2018). Henkilökohtaisella tasolla Hipun vaikuttavuutta mitataan monenlaisilla toimintakykymittauksilla. Polku lapsen tai nuoren rinnalla voi olla tiivis pyrähdys tai pidempiaikainen tuki aina lapsen tai nuoren tilanteen huomioiden.

Yksin jäämisellä kova hinta

Toiveikkuudelle, turvalle tai aidolle ilolle elämässä ei voi määritellä hintaa, vaikka lastensuojelun asiakkuuksien ja lasten sijoittamiselta välttyminen näkyy kaikkien kuntalaisten kukkarossa. Esimerkiksi vuoden mittainen sijoitus kodin ulkopuolelle maksaa yhden lapsen osalta keskimäärin 54 675 euroa vuodessa. (Kuusikkotyöryhmä 2018). Kustannukset vaihtelevat kuitenkin paljon ja liikkuvat sijoituspaikasta riippuen 25 000 – 150 000 euron välillä. Perhehoito on tunnetusti laitoshoitoa huomattavasti edullisempaa, mutta sijaishuoltopaikan maksu on vain osa todellisista kuluista kotikunnalle. Muita kuluja ovat esimerkiksi terveydenhuollon maksut. Eikä kustannusten kertominen useammilla vuosilla kerro vielä kaikkea, sillä vaikutukset lapsuudessa kulkevat mukana läpi elämän. Monelle rikkonaisuus tuo vanhempana muunlaista tuen tarvetta tai pahimmillaan syrjäytymisen. Hipun avulla on mahdollista saada aikaan paljon hyvää. Yksin, ilman apua jäämisellä on sen sijaan kova hinta.

 

Haluaisitko kuulla, miten Hippu-palvelu soveltuu oman kuntasi palveluihin? Tarmo Pekola kertoo Hipusta mielellään lisää. tarmo.pekola@terveystalo.com, p. 044 494 0008