Avustetun etävastaanoton toiminta nojaa Terveystalon laatukolmioon

24.4.2020

Terveystalon julkisissa palveluissa on ollut käytössä syksystä 2019 asti sairaanhoitajan avustama lääkärin etävastaanotto. Toimintaa pilotoitiin ensin Kouvolan Marjoniemen terveysasemalla, jossa Terveystalo tuottaa palvelut. Hyvien kokemusten perusteella malli otettiin pian käyttöön myös Hangon terveysasemalla, jossa Terveystalo toimii myös palvelutuottajana. Tämän kevään aikana on tehty tarvittavat ohjeistukset ja materiaalit, jotta voimme tarjota palvelua asiakkaillemme laajemmin julkisella sektorilla.

Avustetun etävastaanoton avulla turvaamme lääkärin vastaanottojen riittävän määrän julkisessa terveydenhuollossa ja mahdollistamme lääkärille monipuolisen työnkuvan. Toimintamalli keventää myös lähityötä tekevien lääkäreiden työkuormaa ja mahdollistaa heidän ajankäytön tilanteissa, joissa lääkärin fyysinen läsnäolo on tarpeen. Selvää on, että koronaepidemian laantuessa potilasmäärät kasvavat terveysasemilla jälleen, mikä tullee teettämään hoitojonoja julkisille toimijoille.

Avustetun etävastaanoton toiminta nojaa Terveystalon laatukolmioon 

Sairaanhoitaja-avusteinen etävastaanottotyö on suunniteltu tehokkaaksi huomioiden hyvä hoidon tarpeen arviointi ja potilaan hoitosuunnitelma. Parhaiten avustettu etävastaanotto sopii pitkäaikaissairauksien hoitoon ja seurantaan.  Suunnitelmallisen hoidon toteutuksen lisäksi avustetulla videovastaanotolla on mahdollista tehdä kiirevastaanottotyötä. Myös avustetulla videovastaanotolla on tärkeää, että jokainen potilas saa oikea-aikaista hoitoa hänelle soveltuvalla vastaanotolla.

Lääkärin työn avustetulla videovastaanotolla suunnittelemme yhdessä tilaajan kanssa huomioiden tämän toiveet. Niin lääkärille, potilaalle kuin tilaajalle on eduksi hoidon jatkuvuus. Terveystalon ohjeistus avustetuissa videovastaanotoissa täyttää Terveystalon laatukolmion kriteerit ja toimintamallin laadusta onkin saatu positiivista palautetta niin asiakkailta kuin terveysaseman työntekijöiltä. Sairaanhoitaja-avusteisella etävastaanotolla lääkäri pystyy hyvin paneutumaan potilaan asiaan. Laatukolmion mukaista on, että potilaat hoidetaan riittävän ajoissa, jotta vältetään odotettavissa olevia komplikaatioita. Suomessa hoidetaan oletettavasti liian vähän mm. korkeaa verenpainetta, diabetesta ja korkeaa kolesterolia.

Tuottamalla terveysasemille laadukasta terveyspalvelua uusilla ja uusia teknisiä ratkaisuja hyödyntävillä toimintamalleilla, voimme osoittaa julkiselle terveydenhuollolle, että yksityisenä toimijana pystymme hoitamaan myös terveysasemien potilaita ja tuomaan uusia ratkaisuvaihtoehtoja tilaajan käytettäviksi.

Lue lisää etävastaanotoista

Avustettu etävastaanotto