Uutiset

 • Nopeampaa opastusta ja ohjausta terveyskeskuksen ajanvarauksesta – sähköinen hoidon tarpeen arvioinnin työkalu kokeilussa
  11.6.2019

  Tauti iski päälle – milloin kannattaa hakeutua terveyskeskukseen? Hoidon tarpeen arviointi lepää yleensä terveyskeskuksen sairaanhoitajien harteilla. Heidän työtään helpotetaan uudella sähköisellä arviointityökalulla, joka on otettu ensimmäisenä käyttöön Rantasalmella.

 • Ikääntyneiden lääkäripalveluilla lisää resurssia päivystykseen Oulussa
  1.4.2019

  Terveystalo ja Oulun kaupunki aloittivat joulukuussa 2018 pilotin tehostetun palveluasumisen asiakkaiden vastuulääkärimallista Myllyojan hyvinvointikeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda jatkuvuutta hoivakotiasukkaiden hoitoon ja vähentää turhaa päivystyksen käyttöä. Pilotissa on tällä hetkellä 220 asukasta seitsemästä hoivakodista. Pilotin avulla pyritään ikääntyneiden tarkoituksenmukaiseen hoitoon asukkaan omassa hoivakodissa ja antamaan kaupungille uusia työvälineitä ikääntyneiden paremman hoidon järjestämiseksi.

 • Tervola valitsi Terveystalon perusterveydenhuollon ja työterveyden kumppaniksi
  21.9.2018

  Tervola on valinnut Terveystalon tuottamaan kunnan perusterveydenhuollon palveluja 1.10.2018 alkaen. Terveystalo vastaa perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluista, kuntalaisten suunterveyden hoidosta sekä kunnan omista työterveyspalveluista.

 • Pirkkalassa työkykyä johdetaan edistyksellisellä otteella
  13.9.2018

  Pirkkalan kunnassa selkeä ja systemaattinen työterveysyhteistyö on tuonut mitattavia tuloksia jo vuodessa. Edistyksellinen ilmapiiri auttaa rakentamaan tehokasta työkykyjohtamista, joka on saanut kunnan sairauspoissaolot laskemaan.

 • Palveluseteli toi Kangasalle tehokkuutta, laatua ja kustannushyötyjä
  13.9.2018

  Valinnanvapautta erikoissairaanhoidon palveluissa on kokeiltu jo pitkään Tampereen kehyskunnissa. Vuonna 2013 käyttöönotettu palvelusetelimalli on vahvistanut kuntien yhteistyötä ja kehitystä, lisännyt asiakastyytyväisyyttä ja valinnanvapautta sekä kirittänyt palveluntarjoajat kehittämään toimintaansa.

 • Palveluseteli on tätä päivää myös terveydenhoidossa
  12.9.2018

  Palvelusetelit yleistyvät kuntien terveydenhoidossa kovaa vauhtia. Kuusamosta ja Tampereen kehyskunnista kerätty kokemus on auttanut kehittämään seteleiden käyttöä vaivattomammaksi.

 • Laadukas seulonta löytää rintasyövän varhain
  2.5.2018

  Terveystalo toimii noin 250 kunnan seulontakumppanina. Vuonna 2016 Terveystalossa löydettiin yli neljännes Suomen rintasyöpätapauksista.

 • Tekemätön työ käy kunnissa kalliiksi
  5.2.2018

  Kuntien väliset erot ovat kasvaneet: tekemättömän työn kustannukset vaihtelevat kuntaorganisaatiosta riippuen paljon.Suurimmat työkyvyttömyyden kustannukset syntyvät sairauspoissaoloista.

Arkisto