MT

Mariana Toivola

Psykoterapeutti

Myötäelävä psykoterapeutti

Esittely

Toimin Laku-perhekuntoutuksessa perhepsykoterapeuttina. Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus erikoissairaanhoidosta, erityisesti lastenpsykiatriset haasteet ovat erityisosaamistani. Työskentelen vanhemmuuden ja parisuhteen haasteiden, lasten tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn sekä neuropsykiatristen haasteiden kanssa koko perheen vuorovaikutusta vahvistaen. Psykoterapeuttina näen itseni sillan rakentajana perheenjäsenten kesken. Työskentelen dialogisesti ja integratiivisesti asiakkaiden tarpeet huomioiden niin, että jokainen perheenjäsen voi kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri ovat työskentelyni kulmakiviä.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Asiantuntijan palvelut