Sandra Metsämäki

Sandra Metsämäki

Fysioterapeutti

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin, erityisesti vamman tai leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen perehtynyt fysioterapeutti

Esittely

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja haasteet ovat mielenkiintoni aiheet. Erityisesti minua kiinnostaa vamman ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja minusta on tärkeää seurata ja tukea kuntoutujaa koko kuntoutusjakson ajan. Aktiivisen fysioterapian lisäksi hyödynnän manuaalisia tekniikoita tarpeiden mukaan, jotta päästään sujuvammin kuntoutujan tavoitteisiin. Jag har svenska som modersmål och betjänar på båda inhemska språken. Problem i stöd- och rörelseorgan är ett område som intresserar mig, speciellt rehabiliteringen efter skador och operationer. Jag tycker det är vikitigt att följa rehabiliteringen från början till slut, för att kunna stöda klienten under hela processen. Förutom aktiv fysioterapi använder jag mig av manuella metoder enligt behov för att uppnå klientens målsättningar så smidigt som möjligt.

Vastaanotto

Otan vastaan yli 10 vuotiaita.

Kielitaito

ruotsi (äidinkieli), suomi, englanti