Maija Myller

Maija Myller

Psykoterapeutti

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Kognitiivinen psykoterapia soveltuu niin lyhytpsykoterapiaan kuin pitkiin psykoterapiaprosesseihin. Terapiaprosessit rakentuvat yksilöllisiksi asiakkaan tarpeista ja yhdessä sovituista tavoitteista riippuen. Terapiatyöskentelyn vaikuttavuuden näkökulmasta asiakkaan ja psykoterapeutin välinen turvallinen ja luottamuksellinen suhde on avainasemassa, tutkivan yhteistyösuhteen rakentuminen on keskeistä. Työskentelytapani on integratiivinen. Perinteisen kognitiivisen työskentelyn (tunteiden, ajatusten ja toiminnan välinen yhteys) lisäksi olen perehtynyt erityisesti masennuksen uusiin hoitomuotoihin, tunnefokusoituun ja myötätuntokeskeiseen psykoterapiatyöskentelyyn, kehopsykoterapiaan sekä läsnäolo- ja tietoisuustaitoihin pohjautuvaan stressinsäätelyyn. Puoleeni voit kääntyä erilaisten mielialaongelmien, masennuksen ja uupumuksen, stressi- ja ahdis-tusoireiden sekä erilaisten elämänkriisien ja traumaattisten kokemusten myötä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan yli 18 vuotiaita.