AM

Anni Mäkinen

Puheterapeutti

Haluan että kuntoutujan ja hänen verkostonsa tavoitteet tulevat hyvin huomioiduksi

Esittely

Teen töitä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten ja aikuisasiakkaiden kanssa puheen, kielen ja kommunikoinnin parissa. Parasta lasten kanssa työskennellessä on ilo ja leikki, jotka luovat mielestäni parhaimmat reitit saavuttaa uusia taitoja. Asiakkaitteni puheen tai/ja kommunikoinnin haasteiden taustalla voi olla kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö, puheen selkeyden vaikeutta tai vuorovaikutuksen pulmia. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja/tai korvaavia keinoja. Minulla on osaamista myös aikuisneurologisen kuntoutuksen puolelta. Olen aiemmin työskennellyt sairaanhoitopiirillä aikuisneurologisen akuuttikuntoutuksen ja arviointityön parissa. Työssäni haluan kohdata kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä kuunnellen.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Asiantuntijan palvelut

Kielitaito

suomi (äidinkieli)