Virpi Laine

Virpi Laine

Psykologi, psykoterapeutti

Asiantunteva psykologi

Esittely

Olen psykologi, erityistason psykodynaaminen nuorisopsykoterapeutti ja psykodynaamisen nuoriso-psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti. Minulla on pitkä työkokemus nuorisopsykiatriasta, lisäksi kokemusta on kertynyt oppilashuollosta ja aikuisten parissa tehtävästä mielenterveystyöstä. Psykoterapiaosaamista minulla on karttunut sekä nuorista että aikuisista. Erityisosaamiseni painottuu nuoruusiän kehitykseen ja siinä vastaan tuleviin solmukohtiin. Palveluihini kuuluu työterveyden lyhytpsykoterapia. Myös etävastaanotto on mahdollinen. Psykoterapiatyöskentelyni viitekehys on psykodynaaminen. Työskentelyotteeni on integratiivinen, vuorovaikutteinen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentamiseen nojaava. Psykodynaamisessa lähestymistavassa keskeisenä on ymmärtää kehityshistorian ja traumojen merkitystä nykyhetken haasteissa. Työskentelyssä pyritään psyykkiseen eheyteen ja toimintakyvyn paranemiseen itseymmärryksen lisääntymisen myötä.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.