Sari Laukkanen

Sari Laukkanen

Psykologi

Tervetuloa perheet ja yksilöasiakkaat.

Esittely

Työskentelen mielelläni lyhytterapeuttisella otteella (1–10 käyntiä). Ydinosaamistani ovat erilaiset interventiot aikuisille sekä perheiden ja lasten kanssa työskentely. Työskentelyni ydinideana on, että yksikin käynti voi olla riittävä alku uudelle toimintatavalle. Käyntiin kuuluu elämäntilanteen ja tuen tarpeen kartoitus sekä jatkosuositukset/-ohjaus. Näen, että tärkeää on nimenomaan asiakkaan aktiivinen kuuntelu ja reflektointi. Ohjaan mielelläni myös ryhmiä ja pidän luentoja. Tervetuloa!

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.