Esittely

Koen lasten, nuorten ja heidän lähiverkostojensa kanssa työskentelyn omimmaksi työalueekseni. Erityisen kiinnostunut olen tunnetyöskentelystä sekä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Työskentelen pääasiassa päiväkoti- ja alakouluikäisten lasten kanssa, mutta mukaan mahtuu myös jokunen yläkoulu- ja ammattikouluikäinen nuori. Keskeisiä sisältöjä työskentelyssäni ovat tarkkaavuuden säätelyn ja toiminnanohjaustaitojen tukeminen, itsesäätely- ja tunnetaitojen vahvistaminen, motoristen taitojen edistäminen sekä kaveritaitojen tukeminen. Olennainen osa työnkuvaani on myös lähiverkostojen ohjaus. Toimintaterapeuttina olen lempeä rinnalla kulkija ja hyödynnän työssäni voimavaralähtöistä lähestymistapaa. Yhteistyötilanteissa pyrin vahvistamaan asiakkaan ja hänen lähipiirinsä vahvuuksia ja voimavaroja sekä vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin omalla työpanoksellani.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.