Esittely

Työskentelen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Lisäkoulutusteni ja työkokemukseni myötä vahvin osaamisalueeni ovat kuitenkin lapset ja nuoret. Työni tueksi olen käynyt lyhyitä koulutuksia mm. lasten toimintakyvyn arviointiin liittyen ja laajempana täydennyskoulutuksena olen käynyt Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan koulutuksen MM®. Asiakkaideni haasteet liittyvät mm. neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin, kehitysvammaan tai muuhun kehitykselliseen häiriöön. Arjessa heillä saattaa olla vaikeuksia esimerkiksi kaverisuhteissa ja oman käyttäytymisen hallinnassa, tunnetaidoissa, motoristen ja visuomotoristen taitojen oppimisessa tai oman toiminnan ohjauksessa. Toteutan toimintaterapiaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Teen mielelläni yhteistyötä asiakkaiden perheiden ja muiden verkostojen kanssa pohtien yhdessä erilaisia ratkaisuja. Haluan panostaa toimivaan ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen ja läsnäoloon terapiatilanteissa.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.