Mika Friberg MF

Mika Friberg

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, erityisosaaminen: ensihoito, päivystystyö, leikkaussalihoitotyö ja mielenterveystyö sekä erilaiset tuentamenetelmät

Esittely

Vastaanotolla minulle on tärkeää olla helposti lähestyttävä ja pitää asiakkaaseen yllä avointa vuorovaikutussuhdetta. Asiakkaan kohtaaminen on yksi vahvuuksistani. Omaan muun hoitotyön lisäksi kokemusta ensihoidosta ja päivystystyöstä. Erikoistumisopintojani ensihoidon lisäksi ovat mielenterveys- sekä leikkaussalihoitotyö. Annan lisäksi neuvoja tuentamenetelmistä. Minua voi lähestyä myös englannin ja ruotsin kielellä. Kaikki asiakkaat ovat tervetulleita vastaanotolleni.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.