Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies. Potilasasiamiehen lakisääteinen tehtävä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovirhe tai -vahinko. Potilasasiamiehen tehtäviin ei myöskään kuulu antaa selvityksiä tai ratkaisuja Terveystalon puolesta.

Mikäli asia on ainoastaan laskuun liittyvä, palaute tulee laittaa suoraan toimipaikkaan.

Ennen kuin otat yhteyttä potilasasiamieheen

Mikäli jokin hoitoon liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti hoitoa antaneen henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa. Avoimella keskustelulla voidaan usein selvittää mahdolliset väärinkäsitykset sekä korjata puutteet saman tien, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Yhteyden Terveystalon toimipaikkaan ja/tai sinua hoitaneeseen henkilöön saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluumme 045 7734 9974 tai 030 6000*. 

Vaihtoehtoisesti voit antaa palautetta asiakaspalautelomakkeemme kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

Potilasasiamiehen yhteystiedot

Voit varata itsellesi soittoajan numerosta 030 633 9520​.

Tavoitat potilasasiamiehemme myös sähköpostilla osoitteesta potilasasiamies@terveystalo.com

Huomioithan, että sähköpostilla ei ole turvallista lähettää potilas- tai henkilötietoja.

Terveystalon potilasasiamiehinä toimivat Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin.

Terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) todetaan, että terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus hoitopaikkaansa. Jos potilas ei kykene itse tekemään muistutusta, sen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Lue lisää terveydenhuollon muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.

Kantelu tehdään suoraan Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Sosiaalihuollon muistutus ja kantelu

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon palvelusta (Sosiaalihuoltolaki 1100/2014). Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palautteena sosiaalihuollon palvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. 

Huom! Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu neuvonta sosiaalihuollon asioissa. Jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää sosiaalihuollon muistutuksesta ja kantelusta Valviran sivuilta.

Kantelu tehdään Aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilaalla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle (PVK), mikäli on syntynyt epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee PVK. Terveystalon potilasasiamies neuvoo vahinkoilmoituksen tekemisessä.